Now showing items 21-40 of 105

  • For store forventninger? 

   Bakken, Anders; Elstad, Jon Ivar (NOVA Rapport 7/12, Rapport, 2012)
   Dette er sluttrapporten fra et prosjekt der NOVA har vurdert hvorvidt skolereformen Kunnskapsløftet er et skritt i retning av å utjevne sosiale forskjeller i læringsutbytte. Funnene tyder ikke på at Kunnskapsløftet har ...
  • Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet 

   Bakken, Anders; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 11/13, Rapport, 2013)
   Since autumn 2009 a new subject – «arbeidslivsfag» – has been implemented as an experiment in 133 selected lower secondary schools. The intension has been to develop a practical subject, as an alternative to students who ...
  • Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet 

   Bakken, Anders; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 11/13, Rapport, 2013)
   Dette er sluttrapporten fra en evaluering av et treårig forsøkmed et praktisk fag i ungdomstrinnet - arbeidslivsfaget. Fagetskal være et alternativ til fremmedspråk og har vært innført som ettav flere tiltak for å gjøre ...
  • Framgangsrike skoler under Kunnskapsløftet 

   Bakken, Anders; Seippel, Ørnulf (NOVA Notat 10/12, Notat, 2012)
   Reformen Kunnskapsløftet ble innført i hele grunnopplæringen fra 2006. Målet med notatet er å undersøke hva som kjennetegner skoler som etter at reformen har fått virke noen år, har hatt resultatmessig framgang. Analysene ...
  • Framgangsrike skoler under Kunnskapsløftet 

   Bakken, Anders; Seippel, Ørnulf (NOVA Notat 10/12, Notat, 2012)
   Reformen Kunnskapsløftet ble innført i hele grunnopplæringen fra 2006. Målet med notatet er å undersøke hva som kjennetegner skoler som etter at reformen har fått virke noen år, har hatt resultatmessig framgang. Analysene ...
  • Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årgang 18, nr. 2, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-10-25)
   Artikkelen undersøker hvor mange ungdommer som opplever prestasjons-press på ulike områder og hvor mange som har problemer med å takle presset de står overfor. Et viktig funn er den store variasjonen som finnes mellom ...
  • Gode skoler - gode for alle? 

   Bakken, Anders; Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 10/11, Rapport, 2011)
   The project Does the Knowledge Promotion reform also promote equality in achievement? is part of an ongoing evaluation of a major educational reform which takes place in Norwegian primary and secondary schools from 2006 ...
  • Gode skoler - gode for alle? 

   Bakken, Anders; Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 10/11, Rapport, 2011)
   Dette er tredje delrapport fra prosjektet Kunnskapsløftet – også et løft for utjevning av sosial ulikhet i læringsutbytte? Gjennom en casestudie av seks strategisk valgte ungdomsskoler belyser rapporten forholdet mellom ...
  • Holdninger til ekstremisme. Resultater fra Ung i Oslo 2015 

   Vestel, Viggo; Bakken, Anders (NOVA Rapport 4/16, Rapport, 2016)
   Denne rapporten har to målsettinger. For det første skal den gi ny kunnskap om utbredelsen av holdninger til ekstremisme blant ungdom i Oslo i alderen 16–19 år. Dette er holdninger som typisk finnes innenfor dagens ...
  • Holdninger til ekstremisme. Resultater fra Ung i Oslo 2015 

   Vestel, Viggo; Bakken, Anders (NOVA Rapport 4/16, Rapport, 2016)
   Denne rapporten har to målsettinger. For det første skal den gi ny kunnskap om utbredelsen av holdninger til ekstremisme blant ungdom i Oslo i alderen 16–19 år. Dette er holdninger som typisk finnes innenfor dagens ...
  • Idrettens posisjon i ungdomstida. Hvem deltar og hvem slutter i ungdomsidretten? 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport;2/19, Research report, 2019)
   Denne rapporten handler om hvem som rekrutteres til ungdomsidretten, og hvem som slutter med organisert idrett i løpet av ungdomsårene. Rapporten tar også for seg forholdet mellom trening i den organiserte idretten og ...
  • Immigration and the decline in adolescent binge drinking 

   Rogne, Adrian Farner; Pedersen, Willy; Bakken, Anders (Drug and Alcohol Dependence;Volume 203, 1 October 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-05-28)
   Background: Adolescent alcohol consumption has fallen in most Western countries over the past two decades, while immigrants and children of immigrants from low-consumption countries constitute a growing proportion of ...
  • Life satisfaction among adolescents before and during the COVID-19 pandemic 

   Von Soest, Tilmann; Bakken, Anders; Pedersen, Willy; Sletten, Mira Aaboen (Journal of the Norwegian Medical Association;, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-29)
   Background: The COVID-19 pandemic in the spring of 2020 involved closure of schools and strict limitations on social contact. The study examines whether this had an effect on the life satisfaction and subjective well-being ...
  • Lifestyle habits and depressive symptoms in Norwegian adolescents: a national cross-sectional study 

   Kleppang, Annette Løvheim; Haugland, Siri Håvås; Bakken, Anders; Stea, Tonje Holte (BMC Public Health;21, Article number: 816 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-04-28)
   Background: This study’s purpose was to examine the association between a broad range of lifestyle habits and depressive symptoms in Norwegian adolescents. Methods: This study was based on national, self-reported, ...
  • Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien 

   Von Soest, Tilmann; Bakken, Anders; Pedersen, Willy; Sletten, Mira Aaboen (Tidsskrift for Den norske legeforening;Utgave 10, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-16)
   Background: The COVID-19 pandemic in the spring of 2020 involved closure of schools and strict limitations on social contact. The study examines whether this had an effect on the life satisfaction and subjective well-being ...
  • Mer bruk av cannabis blant Oslo-ungdom: Hvem er i risikosonen? 

   Pedersen, Willy; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 3, nr. 6-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Cannabis ble introdusert i Norge på 1960-tallet, i kjølvannet av ungdomsopprøret som rullet over den vestlige verden. Bruken var stabil på 1970- og 80-tallet, men økte kraftig på 1990-tallet og ble da knyttet til teorien ...
  • Minoritetsspråklig ungdom i skolen 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 15/03, Rapport, 2003)
   Rapporten gir oppdatert kunnskap om minoritetsspråklige elevers situasjon i ungdomsskolen og videregående opplæring. Det sentrale siktemålet er å studere elevenes karakterer. Samtidig vies elevenes skoletilpasning og deres ...
  • Minoritetsspråklig ungdom i skolen 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 15/03, Rapport, 2003)
   Rapporten gir oppdatert kunnskap om minoritetsspråklige elevers situasjon i ungdomsskolen og videregående opplæring. Det sentrale siktemålet er å studere elevenes karakterer. Samtidig vies elevenes skoletilpasning og deres ...
  • Når ungdom ruser seg 

   Bilgrei, Ola Røed; Bakken, Anders; Pedersen, Willy (Chapter; Peer reviewed, 2021-11-18)
   Traditionally, the use of cannabis has been associated with more deviance and psychosocial problems than the use of alcohol among adolescents in Norway. Drawing on national survey data, we present trends in the use of both ...
  • Neck and shoulder pain in adolescents seldom occur alone: Results from the Norwegian Ungdata Survey 

   Jahre, Henriette; Grotle, Margreth; Smedbråten, Kaja; Richardsen, Kåre Rønn; Bakken, Anders; Øiestad, Britt Elin (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   No previous studies have investigated the prevalence of co-occurring neck/shoulder pain, other musculoskeletal pain, headache and depressive symptoms in adolescents. This study aimed to describe the prevalence of isolated ...