• Barn og familie i mottak – samarbeid mellom asylmottak og kommunalt barnevern. Kunnskapsoversikt og temaer til bruk i kurs 

   Aarset, Monica Five; Aamodt, Hilde Anette; Engebrigtsen, Ada (NOVA Notat 1/16, Notat, 2016)
   Bufdir skal i samarbeid med UDI utvikle kompetansekurs for ansatte i mottak og ansatte i barneverntjenesten med fokus på barn og familier i mottak og i barnevernet. Målsettingen er at dette på sikt vil kunne være med på å ...
  • Barn og familie i mottak – samarbeid mellom asylmottak og kommunalt barnevern. Kunnskapsoversikt og temaer til bruk i kurs 

   Aarset, Monica Five; Aamodt, Hilde Anette; Engebrigtsen, Ada (NOVA Notat 1/16, Notat, 2016)
   Bufdir skal i samarbeid med UDI utvikle kompetansekurs for ansatte i mottak og ansatte i barneverntjenesten med fokus på barn og familier i mottak og i barnevernet. Målsettingen er at dette på sikt vil kunne være med på å ...
  • Barnets rett til deltagelse i en barnevernkontekst 

   Aamodt, Hilde Anette (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 5, nr. 4-2021, Journal article; Peer reviewed, 2021-07-01)
   Artikkelen tematiserer og problematiserer hvordan barnets rett til å bli hørt kan ivaretas i en barnevernkontekst. Det argumenteres for at hensynet til det konkrete barnet krever et blikk ut over et rettslig perspektiv. ...
  • Hvordan opplever mennesker med barnevernserfaring å få egne barn? 

   Aas, Linn Marit (Master thesis, 2019)
   Oppgaven bygger på kvalitative intervjuer med fem informanter, som har til felles at de i sin ungdomstid bodde på en eller flere institusjoner, og at de i dag har egne barn. Jeg ønsket å finne ut av om de opplevde å ha ...
  • Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og under offentlig omsorg. "Det er jo morsomt for mamma å følge med på oss. Da ser hun at vi driver med idrett". 

   Aamodt, Hilde Anette; Mossige, Svein (NOVA Rapport;2014:04, Research report, 2014-03)
   Denne rapporten er en studie av kontakt via sosiale medier mellom foreldre og barn under omsorg. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har gjennomført studien på oppdrag av Redd Barna og ...
  • Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt 

   Stang, Elisabeth Gording; Aamodt, Hilde Anette; Sidsel Sverdrup; Kristofersen, Lars Bjarne; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 3/13, Rapport, 2013)
   The purpose of this project is to create new knowledge on how cooperating public service providers implement their rights and duties regarding confidentiality and disclosure. Agencies include the health and welfare services, ...
  • Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt 

   Stang, Elisabeth Gording; Aamodt, Hilde Anette; Sverdrup, Sidsel; Kristofersen, Lars B.; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 3/13, Rapport, 2013)
   The purpose of this project is to create new knowledge on how cooperating public service providers implement their rights and duties regarding confidentiality and disclosure. Agencies include the health and welfare services, ...
  • Til god hjelp for mange. Evaluering av Losprosjektet 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Aamodt, Hilde Anette; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 13/14, Rapport, 2014)
   In this report results from NOVA’s evaluation of “The Pilot Project” (Losprosjektet) is presented. This was a three-year project in 15 municipalities all over the country, initiated by the Ministry of Children, Equality ...
  • Til god hjelp for mange. Evaluering av Losprosjektet 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Aamodt, Hilde Anette; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 13/14, Rapport, 2014)
   In this report results from NOVA’s evaluation of “The Pilot Project” (Losprosjektet) is presented. This was a three-year project in 15 municipalities all over the country, initiated by the Ministry of Children, Equality ...