• Den sprikende kraften i "det grønne skiftet". 

   Ytterstad, Andreas; Veimo, Marte (Mediehistorisk tidsskrift;Nr. 34, 2020, Årgang 17, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-05)
   Sammendrag: Begrepet det grønne skiftet har i løpet av de siste årene vært med å prege samfunnsdebatten. Fra det, ifølge Atekst, stod på trykk i en norsk avis for aller første gang høsten 2013 og fram til sommeren 2020, ...
  • "En mægtig folkeomveltning, et vældig vulkanutbrud" Den russiske revolusjon i ukebladene Allers og Hjemmet 

   Fonn, Birgitte Kjos (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Den russiske revolusjon fant sted på et tidspunkt da det var bred oppmerksomhet om utenrikssaker i avisene. Dette hadde mange grunner. Utenlands - dekningen i Norge hadde generelt tatt seg opp utover på 1800-tallet ...
  • Garborg, Uppdal og revolusjonen 

   Krøvel, Roy (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I siste halvdelen av det 19. hundreåret vaks det fram ei revolusjonær arbeidarrørsle i Norge. Den har vore grundig diskutert og studert frå mange vinklar. Men om lag samstundes fanst det eit litt anna revolusjo - nært ...
  • Hva innebærer det å ta hensyn til fremtidige generasjoner? 

   Takle, Marianne (Mediehistorisk tidsskrift;Nr. 34, 2020, Årgang 17, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Hensynet til fremtidige generasjoner har i økende grad blitt trukket inn som begrunnelse for juridiske og politiske tiltak siden begynnelsen av 1970-tallet, og har blitt tillagt stadig mer vekt i offentligheten. Bak dette ...
  • Import av svenske skurker Svenske avisers betydning for fremstillingen av homoseksuelle i norske aviser 1950-1952. 

   Gjesvik, Anders (Mediehistorisk tidsskrift;NR.1 2018 (NR. 29), Journal article; Peer reviewed, 2018-06-22)
   Denne artikkelen analyserer betydningen av at svenske avisartikler dominerte fremstillingen av den homoseksuelle mannen i norske aviser I årene fra 1950 til 1952. Den svenske homoseksuelle mannen ble fremstilt som en skurk ...
  • Kva «betyding» fekk den russiske revolusjonen i norsk presse? 

   Krøvel, Roy (Mediehistorisk tidsskrift;Nr. 2 2017 (nr. 28), Journal article; Peer reviewed, 2017-11-04)