• Additiv fargeblanding i GIMP 

   Haakonsen, Peter (Master thesis, 2012)
   Hovedfokuset i denne masteroppgaven er hvordan prinsippene for additiv fargeblanding kan benyttes aktivt i digital bildebehandling. Min innfallsvinkel til problemområdet er relasjonen mellom lysets primærfarger rødt, grønt ...
  • CHALLENGING THE AUDITORIUM. HOW TO FLIP A CLASSROOM IN A ROOM THAT CANNOT BE FLIPPED? 

   Hagerup, Nina; Giannoumis, G. Anthony; Haakonsen, Peter; Øyan, Petter (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   For many students, the auditorium is the room that most embodies Higher Education. However, recent studies and developments in teaching methodologies in higher education, such as blended learning and the flipped ...
  • Kunst og digital fabrikasjon: Muligheter og begrensninger for kunstnerisk utvikling i skaperverksteder 

   Lindmoen, Stian (MEST;2020, Master thesis, 2020)
   Masteravhandlingen er et resultat av min inntreden i skaperbevegelsen, og kan sees som en forlengelse av min bacheloravhandling om «rapid prototyping» i kunstneriske prosesser. Fra tiden som studentmentor ved OsloMet ...
  • Learning to create images with computer code 

   Haakonsen, Peter; Fauske, Laila Belinda (Conference Proceedings of the Academy for Design Innovation Management: Research Perspectives In the era of Transformations;Vol 2 No 1 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-11-04)
   Programming is becoming a part of the school curricula in Norway both in lower and upper secondary education – this includes subjects such as art, design and craft. What can programming contribute to the learning processes ...
  • Optiske Illusjoner En studie av optiske og tvetydige illusjoner 

   Sukkestad, Liv Irene (Master thesis, 2016)
   Dette masterprosjektet har til hensikt å øke bevisstheten om optiske illusjoner i estetiske fag, med den følgende todelte problemstillingen: 1. Hvordan kan en bevisst oppbygging av komposisjon i et bilde skape en tilsiktet ...
  • Programmering i Kunst og håndverk: Hvorfor programmere i Kunst og håndverk på grunnskolen? 

   Hoebeke, Stephanie (MEST;2019, Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven ble basert på en pågående diskusjon om programmeringen i den norske grunnskolen. I skolepolitiske debatter angående fagfornyelsen som forventes å iverksettes i 2020, har programmering ofte vært knyttet ...