Show simple item record

dc.contributor.advisorSkorpen, Berit
dc.contributor.authorKristoffersen, Camilla Iren
dc.date.accessioned2017-06-26T10:39:35Z
dc.date.accessioned2020-08-25T20:36:50Z
dc.date.accessioned2021-04-29T11:13:58Z
dc.date.available2017-06-26T10:39:35Z
dc.date.available2020-08-25T20:36:50Z
dc.date.available2021-04-29T11:13:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/961
dc.descriptionBachelor i Barnevern
dc.description.abstractAlle mennesker blir født inn i en tid og en kultur. Vi vokser opp og lærer om normene og reglene som gjelder for den tiden og kulturen vi eksisterer i. Vi sosialiseres til hvordan vi skal møte andre mennesker. Vi lærer også ut i fra våre opplevelser og erfaringer om hva som er farlig og skummelt, og hva som er trygt. Vi opplever ulike følelser gjennom ansiktsuttrykk, kroppsspråk og reaksjoner. Dette utgjør hvordan vi ser og opplever verden og de menneskene vi samhandler med, men også hvordan vi opplever oss selv. Alt det som hender oss har betydning for oss. Vi tolker vår omverden, og disse tolkningene er bakgrunnen for alle våre valg, handlinger og måten vi forholder oss til virkeligheten på (Aadland 2011, 179). Den verden vi lever i og opplever består i stor grad av andre mennesker. De andre menneskene ligner på meg, i form av at de også tillegger sine opplevelser mening, de har også vilje, intensjoner og følelser. Når jeg møter et annet menneske må jeg fylle ut inntrykket jeg får fra sansene mine, med tolkninger. Jeg tillegger den andres utsagn et formål, for eksempel at han prøver å være morsom, eller sarkastisk. I denne oppgaven skal jeg skrive om forforståelse, min forståelse av hva det innebærer, teoretiske syn på begrepet og hvilken betydning det har for meg som barnevernspedagog i barnevernstjenesten. For å gjøre dette vil jeg fortelle om enkelthendelser fra praksis som jeg vil se på i lys av teori om forforståelse. Videre vil jeg se på andre begreper i litteraturen som kan ha lignende betydning, og hvordan de eventuelt henger sammen med min forståelse av forforståelsen.
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectForforståelse
dc.subjectFordommer
dc.subjectHermeneutikk
dc.subjectHermeneutisk sirkel
dc.subjectHabitus
dc.titleBetydningen av barnevernpedagogens forforståelse i barneverntjenesten
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record