Show simple item record

dc.contributor.advisorJarfonn, Jonas Frislid
dc.contributor.authorAndreassen, Marthe
dc.date.accessioned2017-06-26T10:34:22Z
dc.date.accessioned2020-08-25T20:32:17Z
dc.date.accessioned2021-04-29T11:13:47Z
dc.date.available2017-06-26T10:34:22Z
dc.date.available2020-08-25T20:32:17Z
dc.date.available2021-04-29T11:13:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/959
dc.descriptionBachelor i Barnevern
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg belyst temaet om midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år, og sett på hvordan barnevernspedagogen kan legge til rette for en opplevelse av sammenheng i deres tilværelse. Jeg valgte innledningsvis å presenterte noe bakgrunnsinformasjon om bestemmelsen om midlertidig oppholdstillatelse, hvor mange som blir rammet av bestemmelsen og hva midlertidig oppholdstillatelse innebærer for de enslige mindreårige. Videre har jeg sett på UDIs krav til omsorgsarbeid og miljø- og aktivitetstilbud på mottak, om kravene er tilfredsstillende for de som blir boende lenge på mottak og på enslige mindreåriges psykiske helse. Jeg har sett på betydningen av å omtale enslige mindreårige som “ofre” og hvordan det kan prege dem. Deretter har jeg sett på FOs yrkesetiske grunnlagsdokument for blant annet barnevernspedagoger for å belyse viktigheten av etisk refleksjon i arbeid med mennesker, samt en utdypelse av miljøterapeutisk arbeid fordi det ofte er slik barnevernspedagoger arbeider på asylmottak. Jeg valgte å bruke teori om opplevelse av sammenheng hvor jeg tok for meg hva som kan være viktig for at et menneske får en slik opplevelse. Avslutningsvis drøftet jeg problemstillingen ved bruk av teorien om opplevelse av sammenheng og begrepene meningsfullhet, begripelighet og håndterbarhet som inngår i den, da ved å se hvordan barnevernspedagogen kan styrke dette hos ungdommene gjennom gruppearbeid i det miljøterapeutiske arbeidet. Jeg forsøkte å belyse positive og negative sider ved gruppearbeidet, samt trekke inn hva barnevernspedagogen kunne gjøre om gruppetilbudet opplevdes negativt for ungdommene eller gikk mot sin hensikt, som er å skape en opplevelse av sammenheng i tilværelsen.
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectOppholdstillatelse
dc.subjectFlyktninger
dc.subjectMindreårige
dc.subjectMiljøterapi
dc.titleOAS-arbeid blant enslige mindreårige med midlertidig oppholdstillatelse
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record