Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkjerve-Nielssen, Tove
dc.contributor.authorSkoglunn, Mai Linn
dc.date.accessioned2017-06-26T08:39:29Z
dc.date.accessioned2020-08-25T20:29:47Z
dc.date.accessioned2021-04-29T11:13:40Z
dc.date.available2017-06-26T08:39:29Z
dc.date.available2020-08-25T20:29:47Z
dc.date.available2021-04-29T11:13:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/948
dc.descriptionBachelor i Barnevern
dc.description.abstractI løpet av bachelorutdanningen min på Høyskolen i Oslo, har jeg vært utplassert i både barneverntjenesten og i en ungdomspsykiatriskinstitusjon i praksisperiodene mine. Jeg arbeider i dag deltid begge plassene, noe som har bidratt til å få meg til å undre over ”gapet” som til tider synes å virke så stort mellom de to tjenestene. Jeg har fått inntrykk av at det ofte er snakk om ”enten-eller” istedenfor ”både-og”, der det enten er snakk om barneverntjenesten eller psykiatrien, mens det åpenlyst burde blitt tilbudt begge deler i noen tilfeller. Dette gjenspeiles i to ulike rettigheter for barn i Lov av 20.november 1989. Vedlegg 8, FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoll (BK) art.20 som gir barn rett til alternativ omsorg og BK.art.24 som gir barn rett til helse og behandling. Barnevernet skal som utgangspunkt ikke ha ansvar for et barn som på grunn av sin fysiske eller psykiske helsetilstand har behov for utredning og behandling innen for eksempel psykisk helsevern. I slike tilfeller skal barnet som utgangspunkt få hjelp etter helselovgivningen, og ikke barnevernloven. Men barneverntjenesten har ingen myndighet til å instruere andre tjenester om å iverksette tiltak. Dette må sees i sammenheng med en ny studie av Kayed (mfl. 2015), som viser at det er høy forekomst av psykiske lidelser blant barn og unge på barnevernsinstitusjoner. Så mange som 76% av barna hadde en form for psykisk lidelse. Da er det svært urovekkende at kun 38% av dem oppga å ha fått hjelp fra spesialisthelsetjenesten.
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectGråsonebarn
dc.subjectPsykiatri
dc.subjectSpesialisthelsetjenesten
dc.subjectTverretatlig samarbeid
dc.subjectBarnevernloven
dc.titleBarn i gråsonen mellom barnevern og psykiatri
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel