Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilsen, Anne Inga
dc.contributor.authorSteinum, Trude
dc.contributor.authorGjerberg, Elisabeth
dc.date.accessioned2020-08-20T07:24:22Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:35:02Z
dc.date.available2020-08-20T07:24:22Z
dc.date.available2021-04-30T08:35:02Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6236
dc.description.abstractRapporten bygger på litteraturgjennomgang. Forskningslitteraturen om omstilling er ikke lett å sammenligne. Det omtales en rekke for­skjellige typer omstilling, og man har fokus på en rekke forskjellige effekter av om­stilling. De ulike studiene har i liten grad anvendt samme metodetilnærming, noe som bidrar til at de er vanskelige å sammenligne. Generelt er det få sterke sammenhenger mellom typer omstilling og arbeids­taker­konsekvenser. Et generelt inntrykk i litteraturen er at stress og krav i jobben øker under om­­stillinger, men det finnes også undersøkelser som ikke finner slike sammen­henger. Det er ikke en lineær sammenheng mellom type omstilling og arbeidstaker­­konsekvenser, men det avhenger av omstillingsprosessen. En god prosess kjennetegnes ved med­virkning fra de ansatte, god informasjon og en prosess som gjenspeiler de verdiene og arbeidsformene den nye organisasjonen ønsker å jobbe etter (prosess­kongruens).no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Notat 2004:3
dc.subjectOmstilling
dc.subjectArbeidsmiljø
dc.subjectBedriftsutvikling
dc.titleUtredning om omstillingno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber14, 48


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel