Show simple item record

dc.contributor.authorBarlindhaug, Rolf
dc.contributor.authorHolm, Arne
dc.contributor.authorNordahl, Berit
dc.date.accessioned2020-06-21T16:34:02Z
dc.date.accessioned2021-04-29T13:21:14Z
dc.date.available2020-06-21T16:34:02Z
dc.date.available2021-04-29T13:21:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-8309-030-7
dc.identifier.issn1502-9794
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5913
dc.description.abstractDet er gjennomført en breddekartlegging av hvordan vekstkommuner legger til rette for boligbygging samt foretatt oppfølgende intervjuer i fire av kommunene. Kartleggingen omfatter flere temaer. Ett tema dreier seg om nivået på boligbyggingen i forhold til planlagt boligbygging samt fordelingen av historiske og framtidige utbyggingsformer. Kommunes rolle i tomteforsyningen er et annet tema. I hvilket omfang selger kommunene tomter til boligbygging og hvor aktive de er i anskaffelse av nye arealer til boligformål. Ett tredje tema dreier seg om kommunenes rolle som reguleringsautoritet, der bruk av rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler er sentrale undertemaer. Tilknyttet prosjekt Tilrettelegging for boligutbyggingno_NB
dc.publisherNorsk institutt for by- og regionforskning
dc.relation.ispartofseriesNIBR-rapport 2014:13
dc.subjectNIBR
dc.titleKommunenes tilrettelegging for boligbyggingno_NB
dc.typeWorking paper


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record