Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolm, Arne
dc.date.accessioned2020-06-21T16:32:00Z
dc.date.accessioned2021-04-29T13:15:57Z
dc.date.available2020-06-21T16:32:00Z
dc.date.available2021-04-29T13:15:57Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-7071-701-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5721
dc.description.abstractRapporten tar utgangspunkt i de boligpolitiske beslutningsprosessene i kommunene og drøfter hva som bestemmer innholdet i den kommunale boligpolitikken. Hvilke aktører er sentrale og på hvilke arenaer? Rapporten drøfter dette med utgangspunkt i et utvalg casestudier og to surveyer til landets kommuner. I analysen drøftes hvordan henholdsvis markedsaktører, sivilsamfunnet, her definert ved lokale interesseorganisasjoner, og regionale myndigheter øver innflytelse på den kommunale utbyggingspolitikken. I studien fremstår markedets aktører som spesielt sentrale, mens sivilsamfunnet er den sfære som i minst grad fremstår som premissleverandør. Rapporten er en del av Husbankens program om samfunnsfaglig boligforskning. Tilknyttet prosjekt Statlige mål og lokal autonomino_NB
dc.publisherOslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
dc.relation.ispartofseriesSamarbeidsrapport NIBR/SINTEF Byggforsk/NOVA 2007
dc.subjectNIBR
dc.titleDen kommunale boligpolitikken som møteplass for ulike interesserno_NB
dc.typeRapport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/arneh/


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel