Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStokke, Knut Bjørn
dc.contributor.authorHavnen, Eli
dc.date.accessioned2020-06-21T16:31:23Z
dc.date.accessioned2021-04-29T13:14:17Z
dc.date.available2020-06-21T16:31:23Z
dc.date.available2021-04-29T13:14:17Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-7071-783-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5647
dc.description.abstractRapporten gir en oversikt over viktige plan- og forvaltni9ngsutfordringer i kystsonen, med særlig fokus på marint biologisk mangfold og gyte- og oppvekstområder knyttet til de nære sjøområdene innenfor grunnlinjene. I disse nærområdene er den biologiske produksjonen svært høy, men samtidig sårbar for menneskelige inngrep og påvirkninger. Tvedestrand og Hvaler er valgt som pilotkommuner. Tilknyttet prosjekt Tiltak og arealutvikling i kystsonen - konsekvenser for natur og næring (Fas 1)no_NB
dc.publisherOslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
dc.relation.ispartofseriesSamarbeidsrapport NIBR/NIVA/HI 2009
dc.subjectNIBR
dc.title"Bit for bit" utbygging i kystsonenno_NB
dc.typeRapport


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel