Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAasland, Aadne
dc.contributor.authorHellevik, Siri Bjerkreim
dc.contributor.authorAasen, Berit
dc.date.accessioned2020-06-21T16:30:43Z
dc.date.accessioned2021-04-29T13:12:06Z
dc.date.available2020-06-21T16:30:43Z
dc.date.available2021-04-29T13:12:06Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7071-962-4
dc.identifier.issn1502-9794
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5523
dc.description.abstractRapporten gir en oversikt over hivrelatert arbeid som retter seg mot innvandrere i Norge. Den identifiserer de viktigste aktørene som arbeider med hivtiltak overfor denne gruppen, ser på hva slags type arbeid de utfører, diskuterer deres erfaringer og drøfter hvordan hivarbeidet overfor innvandrere kan styrkes. Innvandrere er overrepresentert blant mennesker som lever med hiv i Norge i dag. Samtidig er hivpositive innvandrere lite synlige. Det er få åpne hivpositive innvandrere, og i interesseorganisasjoner som arbeider for og med hivpositive er innvandrere klart underrepresentert. Flere evalueringsrapporter av norsk hivinnsats og den aktuelle nasjonale hivstrategien nevner hivarbeid rettet mot innvandrere som en spesiell utfordring. Med dette utgangspunktet tok tre forskere fra NIBR – med bakgrunn fra internasjonal hivforskning – initiativet til et prosjekt som beskriver og diskuterer norsk hivinnsats overfor innvandrere.   Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet, gjennom tilskuddsmidler over den nasjonale hivstrategien " Aksept og mestring" . Tilknyttet prosjekt Tilrettelegging av HIV/AIDS-tiltak overfor innvandrereno_NB
dc.publisherNorsk institutt for by- og regionforskning
dc.relation.ispartofseriesNIBR-rapport 2012:29
dc.subjectNIBR
dc.titleMer må til: Om hivrettet arbeid overfor innvandrereno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/berass/
fagarkivet.source.pagenumber69.0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel