Show simple item record

dc.contributor.authorHebrok, Marie
dc.contributor.authorSteinnes, Kamilla Knutsen
dc.contributor.authorHeidenstrøm, Nina
dc.contributor.authorTangeland, Torvald
dc.date.accessioned2020-06-21T15:29:00Z
dc.date.accessioned2021-04-29T12:44:23Z
dc.date.available2020-06-21T15:29:00Z
dc.date.available2021-04-29T12:44:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn82-7063-477-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5363
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer en studie av betydningen av hvordan forbrukerne gjør vurderinger av matens holdbarhet og spiselighet, samt betydningen av datomerking og tilleggsmerking for matsvinnet i norske husholdninger. Ved bruk av en multimetodologisk tilnærming studerer vi tre fremtredende temaer fra forskningsmaterialet: (1) holdbarhetsmerking, tilleggsmerking og sanselig evaluering, (2) erfaringsbasert kunnskap og tillit til ulike aktører, og (3) skillet mellom holdninger og praksiser. Avslutningsvis oppsummerer vi funnene og kommer med anbefalinger til videre arbeid. Hensikten med prosjektet har vært å se nærmere på hvilken betydning holdbarhetsmerking har for matsvinn i norske husholdninger, samt å undersøke hvordan forbrukernes vurderinger av matens holdbarhet og spiselighet påvirker hvorvidt maten kastes. Resultatene viser at datomerking og tilleggsmerking påvirker beslutninger om å kaste mat på ulike måter, og at erfaringsbasert kunnskap ofte er avgjørende for disse. Videre ser vi at emosjonelle aspekter og en hedonistisk tilnærming til mat fører til matsvinn, og at det er et gap mellom forbrukernes holdninger og praksiser. Generelt argumenterer vi for at mengden matsvinn forårsakes primært av hverdagslivets kompleksitet og rutiner, og at holdningsendringer gjennom økt kunnskap ikke er nok for å redusere dette svinnet. Rapporten gir grunnlag for videre utvikling av kontekstuelle tiltak for å redusere matsvinn i norske husholdninger, spesielt knyttet til evaluering av matens holdbarhet og holdbarhetsmerking. Rapporten er skrevet på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet. no_NB
dc.publisherOslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport nr. 10-2018
dc.subjectSIFO, PublikasjonSIFO, RapporterSIFO
dc.titleSpise eller kaste?no_NB
dc.typeRapport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/torval/
fagarkivet.source.pagenumber62.0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record