Show simple item record

dc.contributor.authorTurner, Lena Magnusson
dc.contributor.authorStefansen, Kari
dc.date.accessioned2020-06-21T13:40:17Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:11:29Z
dc.date.available2020-06-21T13:40:17Z
dc.date.available2021-04-30T08:11:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7894-416-5
dc.identifier.issn1890-6435
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5186
dc.description.abstracten
dc.description.abstractTemaet for dette notatet er boforhold blant barn i lavinntektsfamilier. Boforhold omfatter både den konkrete boligen og nærmiljøets kvalitet. Notatet består av to deler. Del I tar utgangspunkt i foreliggende forskning og belyser blant annet hvilke sammenhenger det er mellom lav inntekt og boforhold, hvordan barn selv opplever dårlige boforhold og hvilken betydning dårlige boforhold har for barns livssjanser. Et tema som belyses særskilt er de mekanismer som er framsatt som forklaringer på disse sammenhengene. Del II er en empirisk undersøkelse der fokuset rettes spesielt mot familier med vedvarende lav inntekt og vedvarende dårlige boforhold, samt familier som leier boligen over lengre tid. Familier som over lang til har hatt lav boligkvalitet skiller seg fra andre familier ved at de oftere leier boligen, mottar sosialstønad, er enslige forsørgere, har innvandrerbakgrunn og bor trangt. Trangboddheten påvirker barna i form av lavere sannsynlighet for å ha eget rom, og større sannsynlighet for ikke å ha venner på besøk.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Notat 1/12
dc.subjectNOVA
dc.titleBoforhold blant barnefamilier med lav inntektno_NB
dc.typeNotat
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/karis
fagarkivet.source.pagenumber136


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record