Show simple item record

dc.contributor.authorBacke-Hansen, Elisabeth
dc.contributor.authorSeeberg, Marie Louise
dc.contributor.authorSolberg, Anne
dc.contributor.authorBakketeig, Elisiv
dc.date.accessioned2020-06-21T13:35:12Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:29:42Z
dc.date.available2020-06-21T13:35:12Z
dc.date.available2021-04-30T07:29:42Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-7894-405-9
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5023
dc.description.abstractNOVA har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet gjennomført en evaluering av mentorordningen Nattergalen, en ordning som i 2008 ble iverksatt som et treårig prøveprosjekt ved åtte høgskoler/universitet i Norge. Nattergalen omfatter barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8–12 år og studenter innen barnevern, sosialfag eller vernepleie som er mentor for et barn gjennom et skoleår. Ordningen skal gi studentene bedre kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn, og barna skal få motivasjon til senere å ta høyere utdanning. Evalueringen viser at Nattergalen oppfyller sentrale suksesskriterier for mentorordninger. Barn og mentorer setter stor pris på samværene og vurderer relasjonen til hverandre som god. Barna har også fått litt bedre ferdigheter i norsk og litt bedre sosiale ferdigheter slik mentorene vurderer det. NOVAs hovedkonklusjon er at ordningen har vært meget vellykket, og vi anbefaler at ordningen videreføres.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 26/11
dc.subjectNOVA
dc.titleGjensidig trivsel, glede og læringno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/ebha
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/mlsee
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/asolb
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/elba
fagarkivet.source.pagenumber311


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record