Show simple item record

dc.contributor.authorLegard, Sveinung
dc.date.accessioned2020-06-14T12:20:51Z
dc.date.accessioned2021-04-29T14:17:21Z
dc.date.available2020-06-14T12:20:51Z
dc.date.available2021-04-29T14:17:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/4046
dc.description.abstractDenne rapporten gir en oversikt over utfordringer som unge med nedsatt funksjonsevne møter i overgangen mellom utdanning og arbeid, hvordan norske myndigheter forholder seg til disse ut-fordringene, og avsluttes med noen anbefalinger om hva som kan gjøres for å bedre overgangene. Rapporten viser at overgangen for mange unge funksjonshemmede er svært vanskelig. Faktorer som fremmer overgangen til høyere utdanning og arbeid er god oppfølging og tilrettelegging i ung alder, samt innsats fra familien. Faktorer som hemmer overgangen er mangel på tilrettelegging og tilgjengelighet i utdanning og arbeid, problemer med koordinering av tjenester og brudd i overgangen til voksenlivet, samt utfordringer med å kombinere jobb og studier med dårlig helse. Den overordnede funksjonshemmingspolitikken har vært rettet inn mot tilgang til skole, høyere utdanning og arbeidsliv, mens den mer spesifikke overgangspolitikken fokuserer på brobyggende tiltak i overgangene etter skole og studier, som handler om karriererådgivning, samarbeid skole-NAV, praksisplasser, traineeprogram, spesialtilpassede rehabiliteringstilbud og offentlige retningslinjer til ansatte i støtte-apparatet. Satsingen på disse overgangene har imidlertid vært noe mager, med unntak jobbstrategien som på sin side er ganske fersk. Det forslås tiltak som kan bidra til overgangssystemer som forebygger at unge funksjonshemmede faller fra i overgangene. Datagrunnlaget er tidligere innsamlet statistikk og faglitteratur på området, offentlige utredninger, stortingsmeldinger, lovtekster, offentlige budsjetter og avtaler, samt intervjuer med ansatte i politiske instanser, utdannings- og arbeidsliv og i støtteapparatet. I tillegg kommer også en spørre-undersøkelse blant 707 unge med nedsatt funksjonsevne, samt dybdeintervjuer med et utvalg unge med ulike typer funksjonsnedsettelser i arbeid og utdanning.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2013:7
dc.subjectPolitikk||Arbeidsliv||Utdanning||Funksjonshemning||Overgang
dc.titleDe vanskelige overgangeneno_NB
dc.typeResearch report
fagarkivet.source.pagenumber43


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record