Show simple item record

dc.contributor.authorEnehaug, Heidi
dc.contributor.authorWidding, Steinar
dc.date.accessioned2020-06-14T12:20:48Z
dc.date.accessioned2021-04-29T14:17:14Z
dc.date.available2020-06-14T12:20:48Z
dc.date.available2021-04-29T14:17:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/4040
dc.description.abstractI mange kommuner har kommunehelsetjenesten i dag problemer med å rekruttere nok helsepersonell, særlig sykepleiere og helsefagarbeidere. Dette var bakgrunnen for at kommunene Oppegård, Ski og Ås deltok i prosjektet ”Godt nok norsk” (heretter GNN) som Diakonova tok initiativet til og ledet fra januar 2010. Prosjektet skulle bidra a) til at deltakerne kunne fungere bedre i dagens arbeidssituasjon, b) til at deltakerne kunne ta i bruk den utdanningen de allerede har, c) til at deltakerne kunne bli kvalifisert til å gjennomføre en helseutdanning og d) til at deltakerne kunne få norsk autorisasjon. I løpet av de tre årene prosjektet varte, deltok 55 medarbeidere (45 kvinner og 10 menn) fra 21 forskjellige land. 56 prosent av deltakerne deltok på kurset i et semester eller mindre, 20 prosent deltok to eller tre semestre og en like stor andel fire eller fem semestre. To personer deltok mer enn fem semestre. 21 deltakere hadde som mål å få autorisasjon som sykepleiere, 13 som helsefagarbeidere mens 17 ville bli bedre i norsk eller tryggere i yrkesrollen. Tre av deltakerne fikk autorisasjon som sykepleiere i løpet av kurset, mens fem ble autorisert som helsefagarbeidere. 26 deltakere var ved prosjektets slutt fremdeles underveis mot sine mål Prosjektet hadde en rekke positive ringvirkninger både for den enkelte deltaker, for mentorene og for arbeidsmiljøet der deltakerne jobbet. Det har gitt økt kompetanse på flere nivåer, både formelt (gjennom godkjent helsefaglig utdannelse) og uformelt. Arbeidsmiljøet på avdelingene ble positivt påvirket ved at det ble lov å være mer direkte kolleger i mellom. "Godt nok norsk" har i har all hovedsak fungert bra, både i forhold til prosjektets målsettinger og i forhold til deltakernes og arbeidsplassenes behov. Erfaringene tyder på at denne måten å drive kombinert språkopplæring og arbeidsmiljøutvikling på, har et stort potensial og helt klart bør videreføres og videreutvikles. Det bør også kunne tas i bruk av andre kommuner som står overfor lignende utfordringer som de tre prosjektkommunene.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2013:5
dc.subjectSpråkopplæring||Innvandrere||Norskundervisning||Etniske minoriteter
dc.titleEvaluering av prosjektet ”Godt nok norsk”no_NB
dc.typeResearch report
fagarkivet.source.pagenumber27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record