Show simple item record

dc.contributor.authorIngrid Kjørstad
dc.date.accessioned2020-06-09T15:25:12Z
dc.date.accessioned2021-04-29T14:10:40Z
dc.date.available2020-06-09T15:25:12Z
dc.date.available2021-04-29T14:10:40Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3901
dc.description.abstractRapporten er laget på oppdrag fra Læringssenteret og tar sikte på en kartlegging av reklame i lærebø-ker i grunnskolen. Vi har gjennomført en kartlegging av lærebøker i grunnskolen utgitt etter august 2000. Dette er lærebøker som ikke er godkjent etter ”Godkjenningsordningen for lærebøker” som opp-hørte i 2000. Vi finner ingen eksempler på tradisjonell reklame i lærebøker i grunnskolen som inngår i denne under-søkelsen, når definisjonen for reklame som legges til grunn er: ”enhver form for massekommunikasjon, som er betalt av en identifiserbar avsender og foretatt i den hensikt å fremme salg av varer og tjenes-ter”, basert på NOU 1974:21. Derimot finner vi eksempler på at logoer og merkevarenavn eksponeres i om lag halvparten av lærebø-kene som inngår i denne undersøkelsen. Noen eksponeringer forekommer i fotografier og andre i teg-ninger, men merkevarenavn eller logo er like fullt gjenkjennelig. Vi har valgt å skille mellom ekspone-ringer relatert til faglig presentasjoner, eksponeringer som trolig er pedagogisk begrunnet og negative eksponeringer. Tilknyttede prosjekter Reklame i skolenno_NB
dc.publisherOslo, SIFO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport 4-2003
dc.subjectSIFO, PublikasjonSIFO, RapporterSIFO
dc.titleReklame i lærebøker i grunnskolenno_NB
dc.typeReport


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record