Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Lisbet
dc.date.accessioned2020-06-09T15:21:37Z
dc.date.accessioned2021-04-29T14:25:56Z
dc.date.available2020-06-09T15:21:37Z
dc.date.available2021-04-29T14:25:56Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3659
dc.description.abstractBasert på siste års mobilitet er det særlig strømmarkedet, men også bankmarkedet som fram-står som problematisk. Mens 9 prosent sier de skiftet strøm og 11 prosent sier de skiftet bank i løpet av de siste tolv månedene, var det omtrent dobbelt så mange som sa de skiftet forsik-ringsselskap (18) og teleoperatør (20). Disse andelene er helt sikkert overestimerte. Eurobarometerets undersøkelse i de 27 EU landene i 2008 viser identisk mønster: det er strøm og bankmarkedene som er problematiske. Basert på siste års mobilitet er det særlig strømmarkedet, men også bankmarkedet som fram-står som problematisk. Mens 9 prosent sier de skiftet strøm og 11 prosent sier de skiftet bank i løpet av de siste tolv månedene, var det omtrent dobbelt så mange som sa de skiftet forsik-ringsselskap (18) og teleoperatør (20). Disse andelene er helt sikkert overestimerte. Eurobarometerets undersøkelse i de 27 EU landene i 2008 viser identisk mønster: det er strøm og bankmarkedene som er problematiske. Så mange som 40 prosent oppgir at de aldri har skiftet bank. Det betyr at 60 prosent har skif-tet bank minst en eller annen gang. Vi finner videre at 22 prosent sier de har skiftet bank innen de siste tre årene. Vi har også bedt respondentene ta stilling til utsagn om gode grunner for å forbli i sin nåvæ-rende bank. Over halvparten av respondentene mener at det at banken kjenner dem (54%) og at et godt kundeforhold (51%) er ting som taler for å forbli i gammel bank. Svært mange, nes-ten halvparten (48%), tror det er lite å spare på å bytte bank. En av tre sier de allerede har byt-tet til bank med gode økonomiske vilkår (34%). En god del mener det for mye brydderi (36%) eller vanskelig (28%) å skifte bank. Omtrent en av fire er opptatt av at banken har filial der de bor (26%), like mange er kort og godt uinteressert i bankøkonomi (25%) eller mener de ikke vil få bedre betingelser i en annen bank fordi de har for lite egenkapital (23%). Det er særlig aldersvariabelen som er interessant. Jo eldre man er, jo mindre sannsynlig skullle det være, rent logisk, at manaldri hadde byttet bank. Vi har skilt mellom fire aldersgrup-per: i) de unge, ii) de som er i etableringsfasen, iii) de middelaldrene og iv) de gamle. Resul-tatene viser ganske riktig at den yngste aldersgruppen (18-29år) sjeldnest hadde byttet bank (43%). Det er de som er i etableringsfasen ( 30-44år) som oftest hadde skiftet bank. I denne gruppen sier hele 70 prosent – som er ganske mange alderen tatt i betraktning - at de har skiftet bank minst en gang. Så synker andelene; blant de middelaldrene (45-59år) hadde 64 prosent skiftet bank minst en gang, og blant de som har hatt lengst tid på seg, de gamle (60-80år), var det bare litt over halvparten – 57 prosent – som sa de hadde byttet bank minst en gang. Det at de eldste har vært langt mindre mobile enn de som er i etableringsfasen må skyldes en generasjonseffekt. Med tiden, når de eldste etter hvert dør ut, vil generasjonseffekten som påvirker forbrukerak-tivitet på bankmarkedet forsvinne. Da vil høyst sannsynlig andelene som har skiftet bank øke som forventet med alderen (alderseffekt), og dermed vil den samlede mobiliteten øke. Tilknyttede prosjekter SIFO-surveyno_NB
dc.publisherOslo, SIFO
dc.relation.ispartofseriesProsjektnotat 3-2010
dc.subjectSIFO, PublikasjonSIFO, RapporterSIFO
dc.titleHvorfor bytter du ikke bank?no_NB
dc.typeNotat
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/liberg/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record