Show simple item record

dc.contributor.authorVramo, Lill Margrethe
dc.contributor.authorSchjøll, Alexander
dc.contributor.authorAmilien, Virginie
dc.date.accessioned2020-06-09T15:21:28Z
dc.date.accessioned2021-04-29T14:12:12Z
dc.date.available2020-06-09T15:21:28Z
dc.date.available2021-04-29T14:12:12Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7063-421-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3631
dc.description.abstractRapporten gir en oversikt over forskning på lokal mat utført ved SIFO siden 2005 ved ”Consumers conceptions of local food”, et prosjekt støttet av den franske-norske stiftelsen. Målet er å oppfatte hva ulike aktører i verdikjeden forstår med lokal mat. Vi baserer oss på både kvalitativt og kvantitativt materiale. Det kvalitative materiale er intervjuer med både konsumenter og aktører i verdikjeden, mens det kvantitative baseres på en forbrukersurvey  TNS Gallup har utført på vegne av SIFO. Resultatet viser til en tredelt inndeling av mat fra et lokalt området; ”lokal mat”, ”lokalisert mat” og ”terroir mat”. Med ”lokal mat” menes her produkter som kommer fra et bestemt geografisk område i nærheten av der man bor. ”Lokalisert mat” er produkter som på et eller annet vis (oppskrift, omdømme, tradisjon) har en kulturell forankring i et bestemt geografisk sone, og som er kjent ut over sitt opprinnelige område. Med ”terroir-mat” (opprinnelig et fransk uttrykk) menes summen av det komplekse samspillet mellom menneskelige faktorer (teknikk, tradisjon, kunnskap, kollektive praksiser mv), selve matproduksjonen og det miljøet (for eksempel jordsmonn) produksjonen skjer i. Generelt synes forbrukerne at smak, ferskhet og pris er de viktigste faktorer ved kjøp av noen utvalgte matvaregrupper. Merkeordninger og transportavstand, som er begreper knyttet til lokal mat, er mindre viktige. På den annen side er tradisjon, smak og lokal oppskrift de oppfatningene forbrukere flest assosierer med lokal mat. Videre oppfatter den jevne forbruker ikke lokal mat som spesiell. Dette gjenspeiles også i handlemønsteret: Lokal mat kjøpes i vanlige dagligvarebutikker og kjøpet er lite planlagt. Generelt viser  bybefolkningen i Norge mer erfaring og større interesse for lokal mat enn folk på landsbygda. Fra intervjuene utført på steder spesielt knyttet til lokal mat oppfattes maten som en del av identiteten det må vernes om. Tilknyttede prosjekter Consumer Conceptions of Local Foodno_NB
dc.publisherOslo, SIFO
dc.relation.ispartofseriesFagrapport 1-2008
dc.subjectSIFO, PublikasjonSIFO, RapporterSIFO
dc.titleForbrukernes forståelse av lokal matno_NB
dc.typeRapport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/alexan/
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/viram/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record