Show simple item record

dc.contributor.authorBjørngaard, Johan Håkon
dc.contributor.authorBjørngaard, Johan Håkon
dc.contributor.authorMordal, Tove L.
dc.date.accessioned2020-06-09T15:21:09Z
dc.date.accessioned2021-04-29T14:09:34Z
dc.date.available2020-06-09T15:21:09Z
dc.date.available2021-04-29T14:09:34Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3559
dc.description.abstractI denne rapporten presenterer vi sluttresultater fra ulike undersø-kelser i programkommunene før og etter tiltaksperioden, knyttet til BFDs utviklingsprogram for barnehagesektoren. Vi har tatt sikte på å belyse følgende problemstilling i tilknytning til utvik-lingsprogrammets mål om bedre brukertilpasning i barnehagene: A. Har foreldre i barnehager som har gjennomført brukertilpasningstil-tak under BFDs utviklingsprogram, en mer positiv oppfatning av for-holdene i barnehagen enn . . . - foreldre i barnehager som ikke har gjennomført slike tiltak? - foreldre i barnehager før utviklingsprogrammet ble iverksatt? B. I hvilken grad kan forskjeller i foreldrenes vurdering (av brukertilpas-ningen) tilbakeføres til hhv. kommunal innsats, strukturelle og organi-satoriske forhold i barnehagen og styrernes holdninger til og oppfat-ninger av bestemte sider ved barnehagetilbudet?no_NB
dc.publisherLysaker, SIFO
dc.relation.ispartofseriesRapport 2-1998
dc.subjectSIFO, PublikasjonSIFO, RapporterSIFO
dc.titleØkt brukertilpasning i barnehagen? Sluttrapport fra Utviklingsprogrammet for barnehagesektorenno_NB
dc.typeRapport


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record