Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHellevik, Tale
dc.date.accessioned2020-06-07T21:07:05Z
dc.date.accessioned2021-04-29T14:05:40Z
dc.date.available2020-06-07T21:07:05Z
dc.date.available2021-04-29T14:05:40Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.isbn82-7894-089-4
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3518
dc.description.abstractRapporten gir en oversikt over hvilke endringer som har inntruffet i småbarnsfamilienes organisering av hverdagen etter kontantstøttens innføring. Det blir tatt utgangspunkt i stridsspørsmålene som har vært fremme i debatten om ordningen. Med kontantstøtten ønsket den borgerlige koalisjonsregjeringen først og fremst å gjøre det lettere for foreldre å ta omsorgen for barna mens de er små. Det blir undersøkt om småbarnsforeldrene ser ut til å benytte kontantstøtten til å øke samværet med sine barn, ved å redusere yrkesaktiviteten og i mindre grad gjøre bruk av andre tilsynsordninger. Andre tema som behandles er endringer i barnehage- og dagmammabruken, og i forholdet mellom foreldrenes foretrukne tilsyn og barnas faktiske tilsyn. Det vil også bli sett på utviklingen i mødres arbeidsdeltakelse og valg av barnepass avhengig av deres sosiale bakgrunn, og på yrkesaktiviteten hos mødre innenfor helse- og sosialsektoren. Problemstillingene blir belyst ved hjelp av to spørreundersøkelser gjennomført av Statistisk sentralbyrå. Den første fant sted våren 1998, i forkant av at kontantstøtteordningen trådte i kraft. Et utvalg av småbarnsmødre ble spurt om familiens barnepass, yrkesaktivitet og økonomi, samt forventet bruk av den kommende støtten. Den andre undersøkelsen ble utført våren 1999, da ordningen hadde vært virksom i et halvt år. Temaområdene fra første runde ble fulgt opp, men i forhold til kontantstøtten var det nå snakk om faktisk og ikke forventet bruk.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 2/00
dc.subjectNOVA--Arbeidsliv--Familie--Bolig og sosialpolitikk
dc.titleSmåbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn før og etter kontantstøttens innføringno_NB
dc.typeRapport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/thelle
fagarkivet.source.pagenumber83


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel