Show simple item record

dc.contributor.authorUgreninov, Elisabeth
dc.contributor.authorVedeler, Janikke Solstad
dc.contributor.authorHeggebø, Kristian
dc.contributor.authorGjevjon, Edith Roth
dc.date.accessioned2020-06-07T21:06:30Z
dc.date.accessioned2021-04-29T14:06:07Z
dc.date.available2020-06-07T21:06:30Z
dc.date.available2021-04-29T14:06:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-7894-623-7
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3484
dc.description.abstractRapporten presenterer ny kunnskap om betydningen av sykepleiermangel og faglig oppfølging for hvordan pasienter og pårørende opplever kvalitet i tjenestene, pasientsikkerhet og livskvalitet. Studien belyser disse forholdene ved hjelp av tre komplementære delprosjekter. Første del gir en kunnskapsoppsummering av norsk og internasjonal forskning om sykepleierbemanning og kvalitet i eldreomsorgen. Andre del er en kvalitativ studie med dybdeintervjuer av ti pårørende. På grunnlag av et rikt intervjumateriale identifiserte vi tre overordnete fortellinger: «et sykehjem med høy kvalitet», «et greit nok sykehjem» og «et sykehjem med lav kvalitet». Tredje del er analyser av en spørreundersøkelse blant 602 pårørende og brukere av hjemmesykepleien (over 67 år). I flere av analysene fant vi en sammenheng mellom manglende sykepleier-bemanning og utilstrekkelig faglig oppfølging på tilfreds-het med tjenestene og forekomst av uheldige hendelser.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 7/17
dc.subjectNOVA--Helse velferdstjenester--Helse--Familie--Eldre år
dc.titleKonsekvenser av sykepleiermangel i kommunene fra et pasient- og pårørendeperspektivno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber148


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record