Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMartens, Christine Thokle
dc.contributor.authorVeenstra, Marijke
dc.date.accessioned2020-06-07T21:06:14Z
dc.date.accessioned2021-04-29T13:58:09Z
dc.date.available2020-06-07T21:06:14Z
dc.date.available2021-04-29T13:58:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-7894-560-5
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3454
dc.description.abstractVed innføringen av Samhandlingsreformen ble kommuner og helseforetak forpliktet til å inngå samarbeidsavtaler. Avtalene skal konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen samt etablere gode samarbeidsrutiner slik at pasienter og brukere mottar helhetlige helse- og omsorgstjenester. Denne rapporten omhandler disse avtalene og deres betydning for samarbeid, konfliktnivå og mekanismer for tvisteløsning. Rapportens hovedfunn er at sterke nasjonale føringer har ført til små lokale variasjoner i samarbeidsavtalene. Avtalene har ikke medført vesentlige endringer i opplevd samarbeid mellom helseforetak og kommune. Uenighet mellom partene oppstår der samhandlingen skjer i det daglige og det er manglende gjensidighet i kompetanseoverføringen. Undersøkelsen viser at samarbeidet mellom kommune og helseforetak fungerer, men noe av den tidligere dialogen ser ut til å være erstattet av avviksmeldinger.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 9/15
dc.subjectNOVA--Helse, Eldre år--Helse og velferdstjenester
dc.titleSamarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune. Fra dialog til avviksmelding?no_NB
dc.typeRapport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/mveen
fagarkivet.source.pagenumber88


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel