Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakken, Anders
dc.date.accessioned2020-06-07T21:06:08Z
dc.date.accessioned2021-04-29T14:08:42Z
dc.date.available2020-06-07T21:06:08Z
dc.date.available2021-04-29T14:08:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-7894-514-8
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3433
dc.description.abstractRapporten er en oppdatering av den første nasjonale rapporten fra Ungdata, utgitt i 2013. Tallene baserer seg på svar fra mer enn 63.000 ungdomsskoleelever på 8.-10. trinn fra de 150 kommunene som tok i bruk Ungdata i 2013. Tallene fra 2013 sees i sammenheng med resultatene fra fjorårets rapport. I tillegg presenteres noen resultater fra nær 15.000 ungdommer i første trinn (VG1) i videregående opplæring. Hovedbildet fra Ungdata 2013 er at vi har med en veltilpasset, hjemmekjær, men kanskje litt stressa ungsomsgenerasjon å gjøre. På flere områder viser rapporten positive utviklingstrekk over tid: omfanget av ungdomskriminalitet, rus og vold blir stadig mindre, færre unge skulker skolen, og flere er fornøyd med foreldrene sine. Ett område gir derimot særlig grunn til bekymring. Et økende antall ungdommer - og da først og fremst jenter - rapporterer om psykiske helseplager i hverdagen. Ungdata er et samarbeid mellom de regionale kompetansesentrene innen rusfeltet (KoRus), KS og NOVA, og er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helsedirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 10/14
dc.subjectNOVA--Ungdom--Ungdata
dc.titleUngdata. Nasjonale resultater 2013no_NB
dc.typeRapport
fagarkivet.source.pagenumber108


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel