Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandlie, Hans Christian
dc.contributor.authorNordvik, Viggo
dc.date.accessioned2020-06-07T21:05:34Z
dc.date.accessioned2021-04-29T14:05:55Z
dc.date.available2020-06-07T21:05:34Z
dc.date.available2021-04-29T14:05:55Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-7894-317-5
dc.identifier.issn1890-6435
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3307
dc.description.abstractDen boligsosiale politikken består av et mylder av ulike virkemiddel. Noen av disse finansieres og forvaltes på statlig nivå, mens andre forvaltes og finansieres på et kommunalt nivå. En skranke i utformingen av virkemidlene er hvilke kriterier som skal ligge til grunn for tildelingen av ulike virkemidler, samt samordningen av dem. Det er med andre ord en risiko for at de statlige og kommunale virkemidlene ikke når hele målgruppen av vanskeligstilte, og at noen vanskeligstilte faller utenfor alle ordningene. I de senere år har det blitt pekt på at vi har for lite konkret kunnskap om hvem som faller utenfor eller mellom de boligsosiale ordningene, hvilke strategier de følger på boligmarkedet, deres faktiske situasjon og hvordan Husbanken bedre kan møte deres behov. Hensikten med dette notatet er derfor å gi en nærmere beskrivelse av boforholdene blant dem som på ulike måter ligger på grensene til å få bistand fra én av de økonomiske støtteordningene i den boligsosiale politikken.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Notat 1/09
dc.subjectNOVA
dc.titleUtenfor de boligsosiale ordningeneno_NB
dc.typeNotat
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/hcsan
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/vnord
fagarkivet.source.pagenumber96


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel