Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBacke-Hansen, Elisabeth
dc.contributor.authorBakketeig, Elisiv
dc.date.accessioned2020-06-07T21:05:27Z
dc.date.accessioned2021-04-29T13:49:19Z
dc.date.available2020-06-07T21:05:27Z
dc.date.available2021-04-29T13:49:19Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7894-293-2
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3282
dc.description.abstractStudiens siktemål er å få frem forskningsbasert kunnskap om barnevernets ettervernsarbeid. Gjennom barnevernstatistikk, intervjuer og spørreskjemadata formidles erfaringer og praksis om ettervern fra ungdom, fosterforeldre, institusjoner og barnevernet. I tillegg systematiseres nasjonal og internasjonal forskning på feltet, og sentrale forskningsspørsmål skisseres. Undersøkelsen viser at utfordringene på ettervernsfeltet er nokså parallelle på tvers av landegrenser. På nasjonalt nivå øker antall klienter som mottar ettervernstiltak, men høyere alder gir færre tiltak. Ungdom som har fått tiltak, kommer bedre ut i voksen alder enn de uten tiltak. Studien viser store variasjoner i barnevernets ettervernsarbeid og at det er behov for å kvalitetssikre ettervernsarbeidet. Den viser også at det først og fremst er de store og private barneverninstitusjonene som har ungdom i ettervernalder. Skreddersydde tiltak fremheves som gode eksempler på ettervern. Fosterforeldre bør videre få en tydeligere definert rolle i ettervernsfasen. I tillegg til redaktørene har følgende forskere medvirket til rapporten:Sten-Erik Clausen, Jens Lunnan Hjort, Anders Spiten Mathisen, Inger Oterholm (Diakonhjemmets høgskolesenter)no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 17/08
dc.subjectNOVA--Barn og barnevern
dc.titleForskningskunnskap om ettervernno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/elba
fagarkivet.source.pagenumber344


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel