Show simple item record

dc.contributor.authorVestel, Viggo
dc.contributor.authorØdegård, Guro
dc.contributor.authorØia, Tormod
dc.date.accessioned2020-06-07T21:04:42Z
dc.date.accessioned2021-04-29T13:51:08Z
dc.date.available2020-06-07T21:04:42Z
dc.date.available2021-04-29T13:51:08Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7894-160-2
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3174
dc.description.abstractHensikten med rapporten er å beskrive, analysere og evaluere arbeidet Porsgrunn kommune har lagt ned gjennom 1990-tallet for å øke barn og unges innflytelse i kommunale beslutningsprosesser, bedre kjent som "Porsgrunnmodellen". Foruten å gi en kort beskrivelse av hvilke tiltak som har vært prøvd ut, lagt ned og/eller blitt videreført, rettes særlig søkelyset mot elevrådsarbeidet, det årlige Rådhusmøtet og Porsgrunn felles elevråd. Disse tiltakene framstår som Porsgrunnsmodellens mest sentrale kanaler for å gi unge makt og innflytelse. En av rapportens hovedspørsmål er om medvirkningsarbeidet har gitt de unge større innflytelse, og om ungdom i kommunen generelt opplever det slik. Det reises også spørsmål om ungdom i Porsgrunn framstår som mer politisk bevisste og engasjerte enn ungdom i resten av landet, der fokuset på barn og unges medvirkning ikke har vært like profilert. Metodisk bygger rapporten på både kvalitative og kvantitative data. Den kvalitative undersøkelsen består av møteobservasjoner, analyse av protokoller og annet bakgrunnsstoff, samt intervjuer med en rekke unge og voksne som er, eller har vært, involvert i Porsgrunnmodellen. I tillegg er det gjennomført en kvantitativ suvey-undersøkelse blant om lag 1400 skoleelever på ungdomsskolene og videregående. På flere sentrale områder er porsgrunnsungdommens holdninger og handlinger sammenlignet med ungdom fra resten av landet.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 8/03
dc.subjectNOVA--Skole--Barn og barnevern--Ungdom
dc.titleVeien til makta og "det gode liv"?no_NB
dc.typeResearch report
fagarkivet.source.pagenumber189


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record