Show simple item record

dc.contributor.authorSletten, Mira Aaboen
dc.contributor.authorSandberg, Nina
dc.date.accessioned2020-06-07T21:04:42Z
dc.date.accessioned2021-04-29T13:51:03Z
dc.date.available2020-06-07T21:04:42Z
dc.date.available2021-04-29T13:51:03Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7894-169-6
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3173
dc.description.abstractRapporten omhandler samarbeid mellom hjem og skole i videregående opplæring. Resultatene stammer fra en kartleggingsundersøkelse der elever, foreldre, skoleansatte og ansatte i Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk-psykologisk tjeneste i fylkene Finnmark, Møre og Romsdal, Oslo og Telemark har besvart et lengre spørreskjema. I tillegg er det gjennomført intervjuer med foreldre på telefon og et gruppearbeid med en videregående klasse i Oslo. Undersøkelsen er gjennomført av Norsk institutt for studier av forsking og utdanning (NIFU) og Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag fra Læringssenteret. Rapporten søker for det første å beskrive omfang og innhold når det gjelder samarbeid mellom hjem og skole i videregående opplæring. Dernest undersøkes det om kontakten med skolen varierer mellom ulike grupper av foreldre. Endelig drøftes også de sentrale aktørenes holdninger til foreldrenes rolle i videregående opplæring. Generelt viser studien at omfanget av kontakt mellom hjem og skole på dette trinnet er svært begrenset. Samarbeidet synes verken å fungere tilstrekkelig for å sikre at foreldrene har mulighet til innflytelse eller til at foreldrene utnyttes optimalt som ressurs i skolens virksomhet. Videre er det samarbeidet som finner sted i stor grad behovsstyrt. Kontakt er mest vanlig når eleven har spesielle behov eller problemer knyttet til opplæringen. Last ned rapporten herno_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 16/03
dc.subjectNOVA--Skole--Barn og barnevern--Ungdom
dc.titleBehovsstyrt samarbeid - holder det?no_NB
dc.typeRapport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/masle
fagarkivet.source.pagenumber154


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record