Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRossow, Ingeborg
dc.contributor.authorHansen, Marianne
dc.date.accessioned2020-06-07T21:04:12Z
dc.date.accessioned2021-04-29T13:50:16Z
dc.date.available2020-06-07T21:04:12Z
dc.date.available2021-04-29T13:50:16Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7894-152-1
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3161
dc.description.abstractKunnskap om pengespill og pengespillproblemer i Norge er svært begrenset, og det har vært gjort lite systematisk forskning på dette feltet i Norge. Gjennom det siste tiåret har omfanget av pengespill i Norge økt voldsomt; i 2001 var bruttoomsetningen på pengespill mer enn 22 milliarder kroner. Med en slik utvikling av markedet har behovet for kunnskap om konsekvensene av et stort omfang av pengespill blitt enda tydeligere. I denne rapporten beskrives omfang av pengespill og pengespillproblemer blant ungdom samt hva som kjennetegner dette. Analysene er basert på data fra en stor nasjonal spørreskjemaundersøkelse i ungdomsskoler og videregående skoler, Ung i Norge 2002, som omfattet nærmere 12 000 ungdommer mellom 13 og 19 år. I tillegg er det gjort litteraturstudier og intervjuer med ungdom i behandling for spilleproblemer. Rapporten omhandler også pengebruk på spill, pengespill i forhold til andre underholdningsspill, sammenheng mellom pengespill og problemer knyttet til kriminalitet, rus, skolearbeid og mental helse, pengespill i en sosial kontekst og foreldrenes betydning. Funnene diskuteres avslutningsvis med hensyn til implikasjoner for forebygging, behandling og videre forskning. Last ned hele rapporten herno_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 1/03
dc.subjectNOVA--Ungdom
dc.titleUnderholdning med bismakno_NB
dc.typeResearch report
fagarkivet.source.pagenumber81


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel