Show simple item record

dc.contributor.authorSkevik, Anne
dc.contributor.authorHyggen, Christer
dc.date.accessioned2020-06-07T21:03:50Z
dc.date.accessioned2021-04-29T14:00:33Z
dc.date.available2020-06-07T21:03:50Z
dc.date.available2021-04-29T14:00:33Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn82-7894-144-0
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3142
dc.description.abstractDenne rapporten er første formidling av resultatene fra undersøkelsen "Samværsfedrenes situasjon: økonomiske og normative problemstillinger". Undersøkelsen konsentrerer seg utelukkende om menn som har barn de ikke bor sammen med til daglig, og tar opp tre hovedtema: samvær, bidrag og levekår. Med hensyn til samvær drøftes rammebetingelsene rundt samværet (om foreldrene bor i nærheten av hverandre, hvem som evt. har flyttet, reisekostnader), hvor ofte faren har kontakt med barnet, hva far og barn gjør når de er sammen, og hvor fornøyd faren er med samværet.Videre diskuteres noen sider ved de juridiske rammene omkring samværet og hvordan faren beskriver sitt forhold til barnas mor. I delen om bidragsbetaling diskuteres størrelsen på bidraget og hvordan det ble fastsatt. Her redegjøres også for en serie holdningsspørsmål, der respondentene har tatt stilling til en rekke påstander som omhandler prinsipper for bidragsfastsettelse. Hensikten med disse spørsmålene var å få et inntrykk av under hvilke betingelser fedrene opplever det som rimelig at de skal betale bidrag, og hvilke faktorer de mener bør ha betydning for bidragets størrelse. Rapportens siste del tar opp noen sider ved samværsfedrenes levekår. Dette omfatter blant annet hvem de bor sammen med, hvor stor bolig de har, hvorvidt de er i arbeid eller ikke, og om de opplever økonomiske problemer. To indikatorer på økonomiske problemer brukes: hvorvidt fedrene oppgir at de har problemer med å klare løpende utgifter, og om de mottar sosialhjelp. Her diskuteres også hva som er risikofaktorene som gjør at noen samværsfedre har sårbar økonomi, mens andre i mindre grad har slike problemer.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 15/02
dc.subjectNOVA-- Familie--Bolig og sosialpolitikk
dc.titleSamværsfedrenes situasjonno_NB
dc.typeResearch report
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/chrihy
fagarkivet.source.pagenumber153


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record