Show simple item record

dc.contributor.authorLærum, Kristin Tafjord
dc.date.accessioned2020-06-07T21:03:45Z
dc.date.accessioned2021-04-29T14:01:40Z
dc.date.available2020-06-07T21:03:45Z
dc.date.available2021-04-29T14:01:40Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.isbn82-7894-124-6
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3134
dc.description.abstractDenne rapporten bygger på intervjuer med foreldre til barn med Prader Willi syndrom, som er en sjelden funksjonshemning. Utgangspunktet for studien var foreldrenes deltakelse på et familieopphold i tolv dager ved Frambu kompetansesenter for sjeldne funksjonshemninger. Frambu skal yte et landsdekkende tilbud til grupper av funksjonshemmede som er så små at det ikke anses mulig å sikre ekspertise på lokalt plan. Oppholdene er ett av flere tiltak i denne forbindelse, og har som mål å bidra til bedre mestring blant deltakende familier. De viktigste virkemidlene er at representanter fra ulike faggrupper gir informasjon og legger til rette for samvær mellom familier, slik at de kan utveksle erfaringer seg i mellom.Rapporten følger foreldrenes fortellinger fra deres utfordringer i hverdagen før Frambu, via opplevelser innenfor rammen av oppholdet, og til den opplevde betydningen av oppholdet for hverdagslivet i de seks månedene som fulgte. På den ene siden belyser rapporten de særskilte utfordringene og behovene for kunnskap og hjelp som foreldre til barn med Prader Willi syndrom har, og på den andre siden hvordan familieoppholdene påvirker foreldrene. Det overordnete målet med studien var å forstå Frambuoppholdet i et foreldreperspektiv. Hovedspørsmålet var om foreldrene fikk erfaringer og lærdom under oppholdet som gjorde at de mestret hverdagen bedre i ettertid.Les pressemelding herno_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 15/01
dc.subjectNOVA--Funksjonshemming--Helse--Helse og velferdstjenester
dc.titleLivet før og etter Frambuno_NB
dc.typeResearch report
fagarkivet.source.pagenumber150


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record