Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrut, Lisbet
dc.contributor.authorLippestad, Jan-W.
dc.contributor.authorMonkerud, Lars
dc.contributor.authorZeiner, Hilde Hatleskog
dc.contributor.authorNesje, Kjersti
dc.contributor.authorOlsen, Dorothy Sutherland
dc.contributor.authorAamodt, Per Olaf
dc.date.accessioned2020-05-13T08:56:08Z
dc.date.accessioned2021-04-29T13:22:55Z
dc.date.available2020-05-13T08:56:08Z
dc.date.available2021-04-29T13:22:55Z
dc.date.issued2020-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3092
dc.description.abstractRapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker støtte fra flere finansieringskilder. Interkommunale nettverk og oppfølging fra Fylkesmannen er viktig, og spesielt for mindre kommuner. Rapporten viser at Kompetanseløft 2020 er viktig, men trolig ikke tilstrekkelig, for å bidra til rekruttering, stabilitet og faglig kvalitet i helsetjenestene i små distriktskommuner. Kompetanseheving gjennom kortvarige kurs er enklere å realisere enn lengre utdanningsløp. Kortvarige kurs, som ABC-kurs, bør utvides til å omfatte flere temaer enn tilfellet er i dag, med tanke på at kommunene får stadig større helsefaglig ansvar for pasienter i alle aldersgrupper og med mange ulike sykdommer og helsebehov. Lederutvikling, spesielt styrking av enhetsledere, de som er nærmest praksisfeltet, er viktig. Kompetent ledelse vurderes som avgjørende for god drift, godt strategiarbeid, og er en forutsetning for rekruttering og kompetanseheving på alle nivåer. synes å være spesielt viktig. Kompetanseløft 2020 representerer et godt bidrag i arbeidet med rekruttering, kompetanseheving og styrket ledelse i kommunene. Alt i alt synes virkemidler og tiltak i Kompetanseløft 2020 å være formålstjenlige og representere et godt, men ikke tilstrekkelig, bidrag for å oppnå ønsket utvikling i tråd med intensjonene i de seks strategiene i Kompetanseløft 2020.
dc.language.isonb
dc.publisherSINTEF, NIBR, NIFU
dc.subjectEvaluering
dc.subjectKompetanseløft
dc.subjectKompetanseløft 2020
dc.subjectHelsetjenester
dc.subjectKompetanseutvikling
dc.titleEvaluering av Kompetanseløft 2020 - Delrapport II
dc.typeResearch report
fagarkivet.source.pagenumber67


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel