Show simple item record

dc.contributor.authorMonkerud, Lars Chr.
dc.contributor.authorAstrup, Kim
dc.date.accessioned2020-04-20T09:14:23Z
dc.date.accessioned2021-04-29T13:22:52Z
dc.date.available2020-04-20T09:14:23Z
dc.date.available2021-04-29T13:22:52Z
dc.date.issued2020-04
dc.identifier.isbn978-82-8309-306-3
dc.identifier.issn1502-9794
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/2999
dc.description.abstractProsjektet undersøker «eierpotensialet» blant vanskeligstilte leietagere – dvs. den nevnte gruppens muligheter for å bli og forbli eiere. Siden tidligere kartlegginger (2012) har flere av rammevilkårene som bestemmer et slikt potensial blitt endret. Den viktigste av disse er ny forskrift for tildeling av startlån (2014), som legger til grunn at «vanskeligstilestilte» skal prioriteres. I den forbindelse tas i økende grad i bruk visse virkemidler slike som forlenget nedbetalingstid (opptil 50 år) og bruk av fastrente. Prosjektet legger til grunn en kapabilitetstilnærming, dvs. at det beregnes et mulighetsrom for eierskap blant leiere av ulike typer i forskjellige boregioner. Det benyttes data om ulike leietagerhusholdningers sammensetning og finanser (SSB), samt data om lokale boutgifter for eiere og leietagere beregnet ved hjelp av data i Husbankens bostøtteregister og data om boligkjøpstransaksjoner (fra Ambita AS). Kunnskapen fra prosjektet er viktig for at Husbanken skal kunne gi mest mulig relevante og presise råd til kommunene i arbeidet med å gi flere lavinntektshusholdninger mulighet til å bli boligeiere.en
dc.language.isonben
dc.publisherBy- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMeten
dc.relation.ispartofseriesNIBR-rapport;2020:7
dc.subjectboligmarkedeten
dc.subjectboligeieren
dc.subjectvanskeligstilteen
dc.subjectstartlånen
dc.subjectleieboligen
dc.subjectboligkjøpen
dc.titleEierskapspotensialet blant lavinntektshusstander – en undersøkelse av mulighetsrommet i startlånsordningenen
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.source.pagenumber41en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record