Show simple item record

dc.contributor.authorBakketeig, Elisiv
dc.contributor.authorDullum, Jane
dc.date.accessioned2019-10-01T09:20:49Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:11:41Z
dc.date.available2019-10-01T09:20:49Z
dc.date.available2021-04-30T08:11:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-7894-712-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/2885
dc.description.abstractDette notatet drøfter overføringsverdien av et sivilrettslig tiltak i England og Wales i arbeidet med å bekjempe tvangsekteskap i Norge. I 2008 ble såkalte Forced Marriage Protection Orders (FMPO) innført i engelsk rett for å beskytte ofre for tvangsekteskap. En FMPO er en sivilrettslig kjennelse som avsies av en familiedomstol. En kjennelse kan for eksempel ha som målsetting å forhindre at foreldre fører en datter/sønn ut av landet for å gifte henne/ham bort med tvang, eller kjennelsen kan pålegge foreldre å hente hjem en datter/sønn som er etterlatt i utlandet. Notatet beskriver dette beskyttelsestiltaket, herunder utviklingen og vilkårene for å ilegge det. Med utgangspunkt i engelsk rettspraksis, drøftes om og i hvilken utstrekning norsk rett tilbyr løsninger på problemstillinger som slike kjennelser kan omfatte. På denne bakgrunn drøftes spørsmålet om i hvilken grad dette er et beskyttelsestiltak som kan bidra til å forebygge og bekjempe tvangsekteskap i norsk sammenheng. Notatet er skrevet som del av NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner, under en tilleggsbevilgning fra Kunnskapsdepartementet for å styrke forskningen på temaene negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. - Publikasjonen kan bestilles, pris kr. 90,-en
dc.language.isonben
dc.publisherNOVA, Oslometen
dc.relation.ispartofseries2019;5
dc.subjectTvangsekteskapen
dc.subjectNOVAen
dc.titleForced Marriage Protection Orders. Et egnet beskyttelsestiltak i norsk rett?en
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.author.emailpubl-nova@oslomet.no.en
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/elba/en
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/jadu/en
fagarkivet.source.pagenumber63en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record