Show simple item record

dc.contributor.authorAasen, Berit
dc.contributor.authorSkålnes, Sigrid
dc.date.accessioned2019-08-15T07:41:43Z
dc.date.accessioned2021-04-29T13:51:23Z
dc.date.available2019-08-15T07:41:43Z
dc.date.available2021-04-29T13:51:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-8309-053-6
dc.identifier.issn0801-1702
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/2444
dc.description.abstractLast ned gratis De fire bydelene i Groruddalen; Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, inngikk i 2013 en intensjonsavtale med Nav Oslo og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi), om et felles utviklingsprogram: Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen. En av ideene dette utviklingsprogrammet har kommet fram med er å organisere et felles introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, istedenfor som nå hvor programmet er forvaltet av den enkelte bydel. Dette notatet er en forstudie for en slik mulig sammenslåing av introduksjonsprogrammet i de fire bydelene. Notatet er basert på en rask kartlegging av organisering og gjennomføring av programmet i de fire bydelene, og av koordinering, læringsarenaer, og forbedringspotensial. Det var i all hovedsak positive synspunkter fra alle bydelene på å samle arbeidet i alle bydelene i ett introduksjonsprogram. Man var opptatt av at et felles introduksjons-program for de fire bydelene kunne føre til et større og mindre sårbart fagmiljø med større muligheter til ivaretakelse og videreutvikling av kompetansen på feltet. Tilknyttet prosjekt Felles Introprogram for økt sysselsetting og kvalifisering i Groruddalenno_NB
dc.publisherNorsk institutt for by- og regionforskning
dc.relation.ispartofseriesNIBR-notat 2015:101
dc.subjectNIBR, PublikasjonerNIBR, Notat_NIBR
dc.titleIntroduksjonsprogrammet i de fire bydelene i Groruddalenno_NB
dc.typeNotat
fagarkivet.author.linkAasen, Berit;https://www.oslomet.no/om/ansatt/berass
fagarkivet.author.linkSkålnes, Sigrid;https://www.oslomet.no/om/ansatt/sigska


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record