Show simple item record

dc.contributor.authorHartviksen, Marit Anneen_US
dc.contributor.authorStålhane, Janen_US
dc.contributor.authorKversøy, Kjartan Skoglyen_US
dc.date.accessioned2010-11-24T16:55:54Zen_US
dc.date.accessioned2011-12-19T10:52:02Z
dc.date.accessioned2020-09-02T08:25:23Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:08:14Z
dc.date.available2010-11-24T16:55:54Zen_US
dc.date.available2011-12-19T10:52:02Z
dc.date.available2020-09-02T08:25:23Z
dc.date.available2021-04-29T10:08:14Z
dc.date.issued2010-11-24en_US
dc.identifier.urihttp://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_15161en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/175
dc.description.abstractStortingsmelding 30 (2004-2004), Kultur for læring, gir klare føringer for hvordan utvikle og oppnå en mer yrkesrelevant og personlig relevant grunnopplæring i norsk skole. Læreplanverket for Kunnskapsløftet er et læreplandokument utviklet i lys av tankene fra Stortingsmelding 30. Kunnskapsløftet er en skolereform og implementeres i disse dager i skolene rundt om i Norge. Høgskolen i Akershus har mottatt midler fra Forskningsrådet for å forske, delta og bidra i implementeringsprosessen. Forskningsprosjektet ledes av forskningsleder Anne Lise Høstmark Tarrou og er en del av Program for utdanning- og arbeidslivsforskning (PUAF) ved Høgskolen i Akershus. Prosjektet går under navnet KIP (Kunnskapsløftet implementeringsprosjekt). Forskningsprosjektet har to deler. Den ene delene arbeider med følgeforskning og den andre delen har fokus på aksjonsforskning. Det er aksjonsforskningsdelen vårt prosjekt er knytte til. Denne delen av prosjektet ledes av Hilde Hiim, Grete Haaland Sund og Johan Haug Thiis i samarbeid med representanter for hvert enkelt delprosjekt. Dette prosjektet blir gjennomført i form av delprosjekter ved ulike skoler. Vedlagt følger vår felles prosjektbeskrivelse for aksjonsforskningsdelen av prosjektet.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Akershusen_US
dc.subjectKunnskapsløfteten_US
dc.subjectVideregående skoleen_US
dc.subjectYrkesdidaktikken_US
dc.subjectKIP-prosjekteten_US
dc.titleNy kurs... eller bare et nytt kurs: yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av kunnskapsløftet i videregående skole - med særlig fokus på relevans, mening og medvirkning. FoU-rapport 2006/2007en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record