Show simple item record

dc.contributor.authorNordahl, Berit Irene
dc.contributor.authorRuud, Marit Ekne
dc.contributor.authorFøreland, Jan Willy
dc.contributor.authorFrøyseth, Vibeke
dc.contributor.authorTotland, Elisabeth
dc.contributor.authorLislevand, Anne S.
dc.date.accessioned2019-02-04T13:04:25Z
dc.date.accessioned2021-04-29T13:15:03Z
dc.date.available2019-02-04T13:04:25Z
dc.date.available2021-04-29T13:15:03Z
dc.date.issued2019-01-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1281
dc.description.abstractRapporten synliggjør at fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder ofte er krevende. Kommuner i sentrale byområder må håndtere en stor befolkningsvekst og samtidig følge opp nasjonale og regionale målsettinger som krever mer klimavennlig bruk av sine arealer og høyere utnyttelse i sentrumsnære områder. Rapportens hovedanbefaling til kommunene er at for å få til gode prosesser ved fortetting og transformasjon må kommunene ta en aktiv rolle i utviklingen. Dette går bl.a. på å gi klare overordnede føringer på hva kommunen vil med sine areal, at den er bevisst på hvilke roller den skal ta i ulike prosesser samt at den sørger for at den er rigget for å håndtere prosessene, både ved å sørge for gode politiske prosesser, men ikke minst når det gjelder organisering og kompetanse i administrasjonen.en
dc.language.isonben
dc.publisherWSP Norge ASen
dc.subjectfortettingen
dc.subjecttransformasjonen
dc.subjectplanleggingen
dc.subjectbyutviklingen
dc.subjectstedsutviklingen
dc.subjectmedvirkningen
dc.subjectplanprosessen
dc.subjectboligen
dc.subjectboligmarkeden
dc.titleFortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder – Hvordan få til gode prosesser?en
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/beriir/en
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/marekn/en
fagarkivet.source.pagenumber137en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record