Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAl-Araki, Abdel Magid
dc.contributor.authorFalkeborn, Johanna
dc.contributor.authorFoss, Bettina Park
dc.date.accessioned2017-07-06T08:50:17Z
dc.date.accessioned2020-08-25T20:32:51Z
dc.date.accessioned2021-04-29T11:26:47Z
dc.date.available2017-07-06T08:50:17Z
dc.date.available2020-08-25T20:32:51Z
dc.date.available2021-04-29T11:26:47Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1041
dc.descriptionBachelor i Administrasjon og ledelse
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg temaet organisasjonsendring. Vi besvarer problemstillingen ”På hvilken måte har omstillingsprosessen i Statens vegvesen påvirket de ansatte?”. Flere organisasjoner gjennomfører stadig store og omfattende endringer som kan være belastende for de ansatte. Vi finner endring i alle sektorer og bransjer, og det har blitt noe en må forholde seg til. Samfunnet er i stadig utvikling som følge av globalisering, teknologiutvikling, økologi og demografi. Dette gjør at organisasjoner også må endre seg. Organisasjoner har et stort endringspress på seg for å endre seg i takt med omgivelsene. Vi ønsket å studere organisasjonsendring fra de ansattes perspektiv og se hvordan de påvirkes av endringer. Vi har valgt å se på en allerede gjennomført endring. En av de største organisasjonsendringene i Statens vegvesen skjedde i 2010 og vi har brukt denne til å besvare oppgaven. Vi ser gjennom hele undersøkelsen vår at omstillingsprosessen opplevdes veldig individuelt blant informantene. Selv om de ansatte ble påvirket i ulik grad, har vi funnet noen likheter. Oppsummert kan vi si at ingen av informantene motsatte seg endringen.
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectOrganisasjonsendring
dc.subjectEndringsledelse
dc.subjectOmorganisering
dc.subjectStatens vegvesen
dc.subjectOmstillingsprosesser
dc.subjectOffentlig sektor
dc.titleOmstillingsprosesser i offentlig sektor - en casestudie av Statens vegvesen (SVV2010) - På hvilken måte har omstillingsprosessen i Statens vegvesen påvirket de ansatte?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel