Show simple item record

dc.contributor.advisorNerstad, Christina
dc.contributor.authorKirkaune, Astrid
dc.contributor.authorKlevgård, Mari
dc.date.accessioned2017-07-06T08:32:58Z
dc.date.accessioned2020-08-25T20:35:36Z
dc.date.accessioned2021-04-29T11:26:53Z
dc.date.available2017-07-06T08:32:58Z
dc.date.available2020-08-25T20:35:36Z
dc.date.available2021-04-29T11:26:53Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1038
dc.descriptionBachelor i Administrasjon og ledelse
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg hvorvidt bonusbegresninger har hatt en betydning for motivasjonen blant ansatte i finansbransjen. Med bonusbegresninger mener vi bonustaket som etter finanskrisen i 2008/2009 ble innført for å kunne få kontroll over ekstremt høye bonusutbetalinger og sikre forbrukernes og arbeidstakernes interesser. På grunnlag av dette ønsket vi å bruke et utvalg av finansbransjen som studieobjekt for å se nærmere på hvordan redusering av ytre belønninger spiller inn på prestasjon og motivasjon. Studien bygger på en kvalitativ undersøkelse der vi har tolket data fra våre informanter innenfor finansbransjen, i lys av Deci og Ryans selvbestemmelsesteori, herunder indre og ytre motivasjon og CET. Oppgaven indikerer at ytre belønning og indre motivasjon ikke nødvendigvis er motstridende, men antyder at den økende betydningen belønning har på ytre motivasjon kan kompensere for den negative innflytelsen på indre motivasjon. Vår studie kan med dette antyde at samspillet mellom indre motivasjon og ytre belønning er avgjørende for prestasjon.
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectMotivasjon
dc.subjectFinansbransjen
dc.subjectBonus
dc.subjectSDT
dc.subjectCET
dc.titleBetydningen av bonusbegrensninger for motivasjon blant ansatte i finansbransjen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record