Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHovik, Sissel
dc.contributor.authorLähdekorpi, Emma
dc.date.accessioned2017-07-04T13:06:15Z
dc.date.accessioned2020-08-25T20:33:00Z
dc.date.accessioned2021-04-29T11:26:47Z
dc.date.available2017-07-04T13:06:15Z
dc.date.available2020-08-25T20:33:00Z
dc.date.available2021-04-29T11:26:47Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1015
dc.descriptionBachelor i Administrasjon og ledelse
dc.description.abstractNorge er en av de mest likestilte land i verden og det er gjort flere strukturelle ordninger og tiltak for å sikre like muligheter i arbeidslivet uavhengig av kjønn. Likevel er menn sterkt overrepresenterte i de fleste kategorier lederstillinger. Spesielt i tradisjonelle mannsdominerte næringer som sjømatnæring er kvinner underrepresenterte i toppledernivået. I min undersøkelse ønsker jeg å finne ut hvilke strukturelle, individuelle eller kulturelle forhold kan forklare at lederstillinger i norsk sjømatnæring er fortsatt dominerte av menn. Via litteraturstudie og kvalitative intervjuer ønsker jeg å finne svar på problemstillingen og utrede hvilke forhold som hindrer kvinner på veien opp i hierarkiet. Ytterlige ser jeg om statens strukturelle tiltak for kjønnsbalanse har fungert i sjømatnæringen og om det har vært noe utvikling i de siste 10 årene. Videre vil jeg vite om flere kvinner i styrer har gitt flere kvinner i ledelsen. Det finnes mange ulike forklaringer på kjønnsubalanse i ledelsen. Min undersøkelse tyder på at forklaringen ligger på system- og individnivå. Den største grunnen til underpresentasjon av kvinner i ledelsen er at næringen har vært historisk mannsdominert. Andre forklaringer er blant annet at kvinner mangler kompetanse, erfaring, vilje eller motivasjon til å bli ledere. Mine funn også tyder på at tiltak for å øke kvinneandel i ledelsen ikke har fungert så bra, men likevel kan det sees sakte utvikling mot mer kjønnsbalansert ledelse i sjømatnæring.
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectKvinner
dc.subjectLedelse
dc.subjectKjønn
dc.subjectSjømatindustrien
dc.titleKjønn og ledelse i sjømatnæringen
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel