Show simple item record

dc.contributor.authorLillebø, Otto Sevaldson
dc.contributor.authorSkålholt, Asgeir
dc.contributor.authorKindt, Marianne Takvam
dc.date.accessioned2024-05-14T06:10:34Z
dc.date.available2024-05-14T06:10:34Z
dc.date.created2024-05-07T09:13:22Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3130210
dc.description.abstractKaraktergjennomsnitt og gjennomføringsgrad i videregående skole har økt under koronapandemien. Samtidig viser internasjonale studier at læringstapet under pandemien har vært stort, særlig for elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn. Betyr det at vi har en situasjon der elever fullfører videregående opplæring uten egentlig å være studieforberedt? I denne artikkelen analyserer vi registerdata for å undersøke endringer i gjennomføring av studieforberedende utdanningsprogram på videregående skole for ulike grupper av elever under pandemien. Vi ser også på hvordan overgangen til arbeid og utdanning har utviklet seg for disse gruppene. Våre funn tyder på to sentrale ting. For det første ser vi at elever med svake karakterer i større grad klarte å fullføre og bestå videregående opplæring under pandemien. For det andre virker det som at disse elevene faktisk omsetter vitnemålet sitt til deltagelse i høyere utdanning. Hvorvidt denne deltagelsen resulterer i positive utdannings- og arbeidsmarkedsutfall på lengre sikt, er det for tidlig å si noe om.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titlePandemi og gjennomføring av videregående opplæringen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.18261/tfs.65.2.2
dc.identifier.cristin2266843
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskningen_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 315389en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 283408en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal