Show simple item record

dc.contributor.authorLeonardsen, Ann-Chatrin Linqvist
dc.contributor.authorFlynn, Fiona M.
dc.contributor.authorBruun, Anne Marie Gran
dc.contributor.authorValeberg, Berit Taraldsen
dc.date.accessioned2024-04-05T13:33:40Z
dc.date.available2024-04-05T13:33:40Z
dc.date.created2023-05-31T16:47:58Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationNordisk sygeplejeforskning. 2023, 13 (3), .en_US
dc.identifier.issn1892-2678
dc.identifier.issn1892-2686
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3125138
dc.description.abstractBakgrunn: Anestesisykepleierutdanningen varierer i Norden. Tidligere studier har utforsket forventninger til masterkompetanse. Formålet var å utforske fagutviklingssykepleiere og ledere på anestesiavdelinger i Norge sine erfaringer med anestesisykepleiere med mastergrad. Vi hadde en hypotese om at fagutviklingssykepleiere og ledere hadde ulike erfaringer, og at de med og de uten masterkompetanse hadde ulike erfaringer. Metode: Tverrsnittsundersøkelse med bruk av spørreskjema. Ledere (n=75) og fagutviklingssykepleiere (n=161) innen anestesisykepleie fra hele Norge deltok. Resultat: Totalt 30 ledere (40%) og 60 fagutviklingssykepleiere (37%) responderte. Respondentene erfarte at masterkompetanse i svært stor eller stor grad bidrar til fagutvikling og kunnskapsbasert praksis. Likevel er det varierende om og hvordan det tilrettelegges for masterutdanning. Respondentene med masterutdanning var signifikant mer positiv til masterutdanning sammenlignet med de uten masterutdanning. Konklusjon: Til tross for positive erfaringer med masterkompetanse i anestesisykepleie, tilrettelegges det i liten grad i avdelingene for at studenter skal kunne gjennomføre masterutdanningen. Background: Nurse anaesthesia education varies in content and length. Previous studies explored expectations to master’s degrees. The aim of this study was to explore professional development practitioners and managers and their experiences with nurse anaesthetists with a master’s degree. We hypothesised that experiences varied between professional development practitioners and managers, and between those with and without a master’s degree. Methods: Cross-sectional survey. Managers (n=75) and professional development practitioners (n=161) were invited. Results: In total, 30 managers (40%) and 60 professional development practitioners (37%) responded. A master’s degree was seen as contributing to professional development and evidence-based practice. The extent to which departments facilitated for employees or students to take a master’s degree varied. Respondents with a master’s degree were significantly more positive compared with those without a degree. Conclusion: Despite positive experiences with a master’s degree in nurse anaesthesia, departments made little effort to facilitate students taking a degree.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleFagutviklingssykepleiere og lederes erfaringer med anestesisykepleiere med mastergrad- en tverrsnittstudie i Norgeen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/nsf.13.3.3
dc.identifier.cristin2150568
dc.source.journalNordisk sygeplejeforskningen_US
dc.source.volume13en_US
dc.source.issue3en_US
dc.source.pagenumber10en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal