Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAlvestad, Vibeke
dc.contributor.authorUppsata, Solveig
dc.contributor.authorSortland, Kjersti
dc.contributor.authorTveiten, Sidsel
dc.contributor.authorNordhaug, Marita
dc.date.accessioned2024-02-12T08:41:03Z
dc.date.available2024-02-12T08:41:03Z
dc.date.created2023-12-06T14:52:43Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationUNIPED. 2023, 46 (3), 153-165.en_US
dc.identifier.issn1500-4538
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3116762
dc.description.abstractBakgrunn: Behovet for sykepleiere og helsefagarbeidere er stort og økende. I motsetning til helsefagarbeiderut- danningen er søkningen til sykepleierutdanningen god. Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) gjennomførte en spesialtilpasset studieordning for helsefagarbeidere i sykepleierutdanningen kalt tresemesterordning (TRES). Hensikten var å gjøre videregående opplæring i helse- og sosialfag mer attraktiv og øke rekrutteringen og fullførings- graden for helsefagarbeidere ved å tydeliggjøre overgangsordninger og karriereveier til høyere utdanning. TRES i sykepleie er ikke gjennomført tidligere. Denne studien undersøker TRES-studentenes og lærernes erfaringer med ordningen. Metode: Studien har et kvalitativt, eksplorativt og deskriptivt design med fokusgruppediskusjon som datainnsam- lingsmetode. Analysen er systematisk tekstkondensering og resulterte i tre hovedkategorier: motivasjon, læreforut- setninger og inkludering. Resultater: TRES-studentene uttrykte motivasjon for studiet, men ifølge studentene og lærerne var studiet utfordrende, med lite individuell oppfølging og tilrettelegging. Organiseringen av TRES innebar mer selvstudier enn for ordinære studenter første studieår, som medførte en opplevelse av utenforskap. Lærerne erfarte at TRES- studentene hadde gode praktiske ferdigheter, men utfordringer med teoretiske studiekrav. Konklusjon: Dersom alternative utdanningsveier vurderes, er det viktig med individuell oppfølging og tilrette- legging på bakgrunn av kompetanse. Det er betimelig å stille spørsmålet om TRES er bærekraftig når studietilbudet er ressurskrevende og har stort frafall samtidig som det mangler både helsefagarbeidere og sykepleiere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleFra helsefagarbeider til sykepleier En kvalitativ studie av studenters og læreres erfaringer med et alternativt bachelorløpen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.18261/uniped.46.3.2
dc.identifier.cristin2209918
dc.source.journalUNIPEDen_US
dc.source.volume46en_US
dc.source.issue3en_US
dc.source.pagenumber153-165en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal