Show simple item record

dc.contributor.authorHerlofson, Katharina
dc.contributor.authorVeenstra, Marijke
dc.date.accessioned2024-01-24T07:38:47Z
dc.date.available2024-01-24T07:38:47Z
dc.date.created2023-04-27T13:37:00Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationTidsskrift for velferdsforskning. 2023, 26 (1), .en_US
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3113443
dc.description.abstractOverganger i eldre år innebærer ofte tap av roller. De kan både være uønskete og vanskelig å planlegge og forberede seg på – og av og til uventete. Dette kan bidra til økt sårbarhet, som igjen kan begrense mulighetene for en god og aktiv alderdom. Formålet med denne studien er å gi økt innsikt i overganger som er typiske for senlivet (yrkesavgang, egne og partners helse- og funksjonsbegrensninger samt tap av nære familiemedlemmer), ved å undersøke hvorvidt antall endringer, sammen med tidspunktet for når de finner sted, varierer på tvers av kjønn og sosioøkonomisk status. Analysene er basert på longitudinelle survey- og registerdata fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon. Vi følger samme individer over tid fra de var 60–74 år i 2007 til de var 70–84 år i 2017 (N = 1700). Resultatene viser at antall overganger i snitt er høyere blant kvinner, lavt utdannete og de med minst formue. De sistnevnte har også en betydelig større sannsynlighet for å ha gjennomgått overganger tidligere i senlivet enn de med høyest formue. Funnene tyder dermed på mulige ulikheter i forutsetningene for en god og aktiv alderdom.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleLivsløpsoverganger i eldre år. Betydningen av kjønn og sosioøkonomisk statusen_US
dc.title.alternativeLivsløpsoverganger i eldre år. Betydningen av kjønn og sosioøkonomisk statusen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.18261/tfv.26.1.4
dc.identifier.cristin2143833
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskningen_US
dc.source.volume26en_US
dc.source.issue1en_US
dc.source.pagenumber15en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 301958en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal