Show simple item record

dc.contributor.authorReitan, Janne Beate
dc.contributor.authorIsachsen, Sissel
dc.date.accessioned2024-01-15T09:25:39Z
dc.date.available2024-01-15T09:25:39Z
dc.date.created2024-01-11T19:24:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationTechne Serien. 2023, 30 (2), 47-66.en_US
dc.identifier.issn1238-9501
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3111442
dc.description.abstractUtgangspunktet for artikkelen er vår bekymring for at studenter som starter moteutdanning uten nødvendige forkunnskaper, etter endt utdanning vil ha problemer med å tilfredsstille kravene bransjen stiller. Problem­stillingen er: Hvilken betydning har for­kunnskaper for valg av motedesignutdanning som fremtidig karrierevei? Forskningsmetoden er et fokus­gruppeintervju med fem studenter i et mote­designprogram om ­deres­ bakgrunn for å velge en mote­design­utdanning hvor design og produksjon står ­sentral. Studentene har ulike erfar­inger som bakgrunn for sine valg. Noen har erfaring fra håndverk eller tegning i hjemmet eller fra videoer på YouTube, andre gjennom skoleoppgaver som innebærer utforming i ulike teknikker. Noen har alltid vært interessert i design og mote så lenge de kan huske, mens noen forteller om en bestemt anledning som påvirker deres valg. Studentene har også ulike planer for design- og hånd­verks­­ferdig­heter i sine fremtidige karrierer. Mange ønsker å bli ­m­ote­designere­. De er glade for å få en bredde­kompetanse som dekker design av klær, å lage mønstre og realisere design i egnede teknikker og materialer, som de tror er avgjørende ferdigheter i en fremtidig karrierevei innenfor motefeltet. Dette samsvarer med informasjonen fra bedriftene vi samarbeider med. Det er stor etterspørsel etter design­ere, produkt­utviklere og mønsterkonstruktører innenfor mote- og sports­bransjen, som er jobber student­ene ofte får når de er ferdige med sin bachelorgrad. Empirien diskuteres i forhold­ ti­l Wengers teori om læring i praksisfellesskap og Papanes teori om designutvikling i en karriere­sammenheng. Avslutningsvis disku­teres det på hvilken måte motestudenter kan være mer forberedt til å starte en moteutdanning, for senere å bli klare til å møte motebransjens virkelighet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleStudenters bakgrunn for valg av motedesign som utdanning og deres fremtidige karriereplaneren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7577/TechneA.5176
dc.identifier.cristin2224968
dc.source.journalTechne Serienen_US
dc.source.volume30en_US
dc.source.issue2en_US
dc.source.pagenumber47-66en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal