Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørvoll, Jardar
dc.contributor.authorAstrup, Kim Christian
dc.coverage.spatialOsloen_US
dc.date.accessioned2023-11-03T17:22:14Z
dc.date.available2023-11-03T17:22:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3100602
dc.description.abstractUtviklingen i norsk økonomi i 2022 og 2023 representerer en fare for botryggheten til leieboere med lave inntekter. De har blitt utsatt for et dobbeltsidig økonomisk sjokk i form av relativt kraftig leieprisstigning og prisøkning på andre nødvendighetsvarer. Inflasjonen påvirker oss alle, men husholdningene med trangest økonomi fra før rammes hardest. I dette diskusjonsnotatet drøfter vi hvilke boligsosiale virkemidler som er best egnet til å fremme botrygghet på leiemarkedet ved å redusere eller bremse boutgiftsbelastningen for lavinntektshusholdninger som leier bolig i dyrtida. Vi drøfter denne problemstillingen med støtte i deskriptiv statistikk, tidligere forskning og teoretiske perspektiver på boligpolitiske virkemidlers effekter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNOVA/OsloMeten_US
dc.relation.ispartofseriesBOVEL-notat;5/2023
dc.titleBotrygghet på leiemarkedet i dyrtida. En diskusjon av virkemidler som kan redusere boutgiftsbelastningen til leieboere med lave inntekteren_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.source.pagenumber46en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel