• Aktivitetsvenn – en studie med vekt på de frivilliges erfaringer 

   Sørvoll, Jardar; Hansen, Thomas (Kort oppsummert;1, Working paper, 2019)
   NOVA forsker på frivillighet i lys av omsorgsutfordringene i et stadig mer aldrende samfunn. Dette notatet oppsummerer hovedfunn i en ny studie av Aktivitetsvenn, et frivillig tilbud rettet mot personer med demens. Studien ...
  • Bostabilitet vs. sirkulasjon: Botrygghet i kommunale boliger i Oslo? 

   Sørvoll, Jardar (Kort oppsummert;5: 2020, Working paper, 2020)
   Avveiningen mellom bostabilitet og sirkulasjon i boligmassen er et av de vanskeligste politiske dilemmaene i den kommunale boligsektoren i Oslo. På den ene siden finnes det argumenter for å legge avgjørende vekt på ...
  • DISCIT - European Policy Brief 

   Ukjent forfatter (Andre dokumenter;, Working paper, 2016)
   Against the background of the Europe 2020 strategy, the European Disability Strategy 2010-2020 and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, DISCIT has examined the conditions for the full and effective ...
  • DISCIT Final Report - Executive Summary 

   Ukjent forfatter (Andre dokumenter;, Working paper, 2016)
   The FP7 project DISCIT provides new knowledge about the diversity in disability policy in European countries and emerging possibilities for policy learning and innovation across Europe. This knowledge shows what steps ...
  • Evaluering av sentrene mot incest og seksuelle overgrep 

   Ukjent forfatter (Kort oppsummert;2, Working paper, 2017)
   På oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomført en evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep, inkludert sentrenes rammebetingelser. ...
  • «For den som har, skal få....» Sosiale helseforskjeller i eldre år 

   Ukjent forfatter (Kort oppsummert;1, Working paper, 2018)
   Aldring arter seg påfallende ulikt, også i Norge. Økningen i forventet levealder og antall friske leveår gjelder hovedsakelig for høyere sosiale sjikt. Over tid bidrar denne utviklingen til økte sosiale helseforskjeller ...
  • Helsekompetanse og styrket mestring hos barn og unge som pårørende 

   Stenberg, Una; Bergerød, Inger Johanne; Fredriksen, Kari; Bossy, Dagmara; Bøckmann, Kari; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Vågan, Andre (Fontene forskning;1/2022 • årgang 15, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-23)
   I denne litteraturgjennomgangen har vi samlet og oppsummert resultater fra internasjonal forskning i perioden 2010-2020 om opplevd utbytte og/eller effekt av deltakelse i lærings- og mestringstilbud for barn og unge som ...
  • Idrettens posisjon i ungdomstiden 

   Ukjent forfatter (Kort oppsummert 2020;1, Working paper, 2020)
   Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet, og Norges idrettshøgskole har siden 2016 hatt et forskningssamarbeid der målet er å få mer kunnskap om ungdoms idretts-deltakelse. Denne brosjyren viser noen hovedresultater fra ...
  • Idrettens sosiale posisjon i ungdomstiden 

   Ukjent forfatter (Kort oppsummert;3, Working paper, 2018)
   Ungdatasenteret ved NOVA og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig samarbeid for å få mer kunnskap om ungdoms idrettsdeltakelse. Målet er å få vite mer om hva slags posisjon og status idretten har blant dagens ...
  • Kommunale boliger for vanskeligstilte i Oslo - utfordringer og dilemmaer i en behovsprøvd og markedsstyrt boligsektor 

   Sørvoll, Jardar; Johannessen, Katja (Kort oppsummert;2,2020, Working paper, 2020)
   NOVA har i mange år gjennomført forskningsprosjekter om boligmarked, boligpolitikk og geografisk ulikhet i byrommet. I dette notatet presenterer vi et nytt prosjekt om den kommunale utleiesektoren i Oslo, et prosjekt NOVA ...
  • Kommunale boliger i Oslo 1896–2020 – et viktig stykke velferdsstatshistorie 

   Sørvoll, Jardar (Kort oppsummert;3,2020, Working paper, 2020)
   Hvorfor er Oslos kommunale utleieboliger en av Europas mest behovsprøvde og markedsstyrte sosiale boligsektorer? I dette notatet forsøker historiker Jardar Sørvoll å besvare dette spørsmålet ved hjelp av et kildemateriale ...
  • Kommunale boliger i Oslo: leieboeres egne erfaringer, synspunkter og opplevelser 

   Sørvoll, Jardar (Kort oppsummert;4: 2020, Working paper, 2020)
   Kommunale utleieboliger er et av de viktigste virkemidlene i norske kommuners boligsosiale politikk. I Oslo er de ca. 13 000 kommunale boligene sterkt behovsprøvde og markedsorienterte virkemidler rettet mot de aller ...
  • Levekår blant voksne med ADHD 

   Bjørnshagen, Vegar; Ugreninov, Elisabeth; Vedeler, Janikke Solstad (Kort oppsummert;1: 2022, Working paper, 2022)
   NOVA har gjennomført en litteraturgjennomgang og en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant voksne med ADHD. Hovedtemaene er helse, utdanning og arbeid. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren ...
  • Levekår for voksne med Downs syndrom 

   Ukjent forfatter (NOVA andre dokumenter;1:2021, Working paper, 2021)
   Livslengden til personer med Downs syndrom har økt svært mye de siste femti årene, og velferdsstaten har inkludert personer med Downs syndrom gjennomgående inn i sitt tjeneste-tilbud. Allikevel vet vi per i dag lite om ...
  • Neighbourhood selection by natives and immigrants: Homophily or limited spatial search? 

   Galster, George; Magnusson Turner, Lena; Santiago, Anna Maria (Housing Studies;, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-14)
   Substantial influxes of international immigrants during recent decades have transformed metropolitan housing markets across Europe, North America, and Australia. Where and under what physical and sociodemographic conditions ...
  • Resultater Velferdsbarometeret 2017 

   Hagen, Kåre (Working paper, 2017)
   Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført ved hvert valg. Den skal ta pulsen på sosialpolitikken og vise hva folk synes om regjeringens arbeid mellom hvert valg. Her presenteres svarene fra ...
  • A saturated map of common genetic variants associated with human height 

   Yengo, Loïc; Vedantam, Sailaja; Marouli, Eirini; Sidorenko, Julia; Bartell, Eric; Sakaue, Saori; Graff, Marielisa; Eliasen, Anders U.; Jiang, Yunxuan; Raghavan, Sridharan; Miao, Jenkai; Arias, Joshua D.; Graham, Sarah E.; Mukamel, Ronen E.; Spracklen, Cassandra N.; Yin, Xianyong; Chen, Shyh-Huei; Ferreira, Teresa; Highland, Heather H.; Ji, Yingjie; Karaderi, Tugce; Lin, Kuang; Lüll, Kreete; Malden, Deborah E.; Medina-Gomez, Carolina; Machado, Moara; Moore, Amy; Rüeger, Sina; Sim, Xueling; Vrieze, Scott; Ahluwalia, Tarunveer S.; Akiyama, Masato; Allison, Matthew A.; Alvarez, Marcus; Andersen, Mette K.; Ani, Alireza; Appadurai, Vivek; Arbeeva, Liubov; Bhaskar, Seema; Bielak, Lawrence F.; Bollepalli, Sailalitha; Bonnycastle, Lori L.; Bork-Jensen, Jette; Bradfield, Jonathan P.; Bradford, Yuki; Braund, Peter S.; Brody, Jennifer A.; Burgdorf, Kristoffer S.; Cade, Brian E.; Cai, Hui; Cai, Qiuyin; Campbell, Archie; Cañadas-Garre, Marisa; Catamo, Eulalia; Chai, Jin-Fang; Chai, Xiaoran; Chang, Li-Ching; Chang, Yi-Cheng; Chen, Chien-Hsiun; Chesi, Alessandra; Choi, Seung Hoan; Chung, Ren-Hua; Cocca, Massimiliano; Concas, Maria Pina; Couture, Christian; Cuellar-Partida, Gabriel; Danning, Rebecca; Daw, E. Warwick; Degenhard, Frauke; Delgado, Graciela E.; Delitala, Alessandro; Demirkan, Ayse; Deng, Xuan; Devineni, Poornima; Dietl, Alexander; Dimitriou, Maria; Dimitrov, Latchezar; Dorajoo, Rajkumar; Ekici, Arif B.; Engmann, Jorgen E.; Fairhurst-Hunter, Zammy; Farmaki, Aliki-Eleni; Faul, Jessica D.; Fernandez-Lopez, Juan-Carlos; Forer, Lukas; Francescatto, Margherita; Freitag-Wolf, Sandra; Fuchsberger, Christian; Galesloot, Tessel E.; Gao, Yan; Gao, Zishan; Geller, Frank; Giannakopoulou, Olga; Giulianini, Franco; Gjesing, Anette P.; Goel, Anuj; Gordon, Scott D.; Gorski, Mathias; Grove, Jakob; Guo, Xiuqing; Gustafsson, Stefan; Haessler, Jeffrey; Hansen, Thomas; Havulinna, Aki S.; Haworth, Simon J.; He, Jing; Heard-Costa, Nancy; Hebbar, Prashantha; Hindy, George; Ho, Yuk-Lam A.; Hofer, Edith; Holliday, Elizabeth; Horn, Katrin; Hornsby, Whitney E.; Hottenga, Jouke-Jan; Huang, Hongyan; Huang, Jie; Huerta-Chagoya, Alicia; Huffman, Jennifer E.; Hung, Yi-Jen; Huo, Shaofeng; Hwang, Mi Yeong; Iha, Hiroyuki; Ikeda, Daisuke D.; Isono, Masato; Jackson, Anne U.; Jäger, Susanne; Jansen, Iris E.; Johansson, Ingegerd; Jonas, Jost B.; Jonsson, Anna; Jørgensen, Torben; Kalafati, Ioanna-Panagiota; Kanai, Masahiro; Kanoni, Stavroula; Kårhus, Line L.; Kasturiratne, Anuradhani; Katsuya, Tomohiro; Kawaguchi, Takahisa; Kember, Rachel L.; Kentistou, Katherine A.; Kim, Han-Na; Kim, Young Jin; Kleber, Marcus E.; Knol, Maria J.; Kurbasic, Azra; Lauzon, Marie; Le, Phuong; Lea, Rodney; Lee, Jong-Young; Leonard, Hampton L.; Li, Shengchao A.; Li, Xiaohui; Li, Xiaoyin; Liang, Jingjing; Lin, Honghuang; Lin, Shih-Yi; Liu, Jun; Liu, Xueping; Lo, Ken Sin; Long, Jirong; Lores-Motta, Laura; Luan, Jian’an; Lyssenko, Valeriya; Lyytikäinen, Leo-Pekka; Mahajan, Anubha; Mamakou, Vasiliki; Mangino, Massimo; Manichaikul, Ani; Marten, Jonathan; Mattheisen, Manuel; Mavarani, Laven; McDaid, Aaron F.; Meidtner, Karina; Melendez, Tori L.; Mercader, Josep M.; Milaneschi, Yuri; Miller, Jason E.; Millwood, Iona Y.; Mishra, Pashupati P.; Mitchell, Ruth E.; Møllehave, Line T.; Morgan, Anna; Mucha, Soeren; Munz, Matthias; Nakatochi, Masahiro; Nelson, Christopher P.; Nethander, Maria; Nho, Chu Won; Nielsen, Aneta A.; Nolte, Ilja M.; Nongmaithem, Suraj S.; Noordam, Raymond; Ntalla, Ioanna; Nutile, Teresa; Pandit, Anita; Christofidou, Paraskevi; Pärna, Katri; Pauper, Marc; Petersen, Eva R. B.; Petersen, Liselotte V.; Pitkänen, Niina; Polašek, Ozren; Poveda, Alaitz; Preuss, Michael H.; Pyarajan, Saiju; Raffield, Laura M.; Rakugi, Hiromi; Ramirez, Julia; Rasheed, Asif; Raven, Dennis; Rayner, Nigel W.; Riveros, Carlos; Rohde, Rebecca; Ruggiero, Daniela; Ruotsalainen, Sanni E.; Ryan, Kathleen A.; Sabater-Lleal, Maria; Saxena, Richa; Scholz, Markus; Sendamarai, Anoop; Shen, Botong; Shi, Jingchunzi; Shin, Jae Hun; Sidore, Carlo; Sitlani, Colleen M.; Slieker, Roderick C.; Smit, Roelof A. J.; Smith, Albert V.; Smith, Jennifer A.; Smyth, Laura J.; Southam, Lorraine; Steinthorsdottir, Valgerdur; Sun, Liang; Takeuchi, Fumihiko; Tallapragada, Divya Sri Priyanka; Taylor, Kent D.; Tayo, Bamidele O.; Tcheandjieu, Catherine; Terzikhan, Natalie; Tesolin, Paola; Teumer, Alexander; Theusch, Elizabeth; Thompson, Deborah J.; Thorleifsson, Gudmar; Timmers, Paul R. H. J.; Trompet, Stella; Turman, Constance; Vaccargiu, Simona; van der Laan, Sander W.; van der Most, Peter J.; van Klinken, Jan B.; van Setten, Jessica; Verma, Shefali S.; Verweij, Niek; Veturi, Yogasudha; Wang, Carol A.; Wang, Chaolong; Wang, Lihua; Wang, Zhe; Warren, Helen R.; Bin Wei, Wen; Wickremasinghe, Ananda R.; Wielscher, Matthias; Wiggins, Kerri L.; Winsvold, Bendik K S; Wong, Andrew; Wu, Yang; Wuttke, Matthias; Xia, Rui; Xie, Tian; Yamamoto, Ken; Yang, Jingyun; Yao, Jie; Young, Hannah; Yousri, Noha A.; Yu, Lei; Zeng, Lingyao; Zhang, Weihua; Zhang, Xinyuan; Zhao, Jing-Hua; Zhao, Wei; Zhou, Wei; Zimmermann, Martina E.; Zoledziewska, Magdalena; Adair, Linda S.; Adams, Hieab H. H.; Aguilar-Salinas, Carlos A.; Al-Mulla, Fahd; Arnett, Donna K.; Asselbergs, Folkert W.; Åsvold, Bjørn Olav; Attia, John; Banas, Bernhard; Bandinelli, Stefania; Bennett, David A.; Bergler, Tobias; Bharadwaj, Dwaipayan; Biino, Ginevra; Bisgaard, Hans; Boerwinkle, Eric; Böger, Carsten A.; Bønnelykke, Klaus; Boomsma, Dorret I.; Børglum, Anders D.; Borja, Judith B.; Bouchard, Claude; Bowden, Donald W.; Brandslund, Ivan; Brumpton, Ben Michael; Buring, Julie E.; Caulfield, Mark J.; Chambers, John C.; Chandak, Giriraj R.; Chanock, Stephen J.; Chaturvedi, Nish; Chen, Yii-Der Ida; Chen, Zhengming; Cheng, Ching-Yu; Christophersen, Ingrid E.; Ciullo, Marina; Cole, John W.; Collins, Francis S.; Cooper, Richard S.; Cruz, Miguel; Cucca, Francesco; Cupples, L. Adrienne; Cutler, Michael J.; Damrauer, Scott M.; Dantoft, Thomas M.; de Borst, Gert J.; de Groot, Lisette C. P. G. M.; De Jager, Philip L.; de Kleijn, Dominique P. V.; Janaka de Silva, de; Dedoussis, George V.; den Hollander, Anneke I.; Du, Shufa; Easton, Douglas F.; Elders, Petra J. M.; Eliassen, A. Heather; Ellinor, Patrick T.; Elmståhl, Sölve; Erdmann, Jeanette; Evans, Michele K.; Fatkin, Diane; Feenstra, Bjarke; Feitosa, Mary F.; Ferrucci, Luigi; Ford, Ian; Fornage, Myriam; Franke, Andre; Franks, Paul W.; Freedman, Barry I.; Gasparini, Paolo; Gieger, Christian; Girotto, Giorgia; Goddard, Michael E.; Golightly, Yvonne M.; Gonzalez-Villalpando, Clicerio; Gordon-Larsen, Penny; Grallert, Harald; Grant, Struan F. A.; Grarup, Niels; Griffiths, Lyn; Gudnason, Vilmundur; Haiman, Christopher; Hakonarson, Hakon; Hansen, Torben; Hartman, Catharina A.; Hattersley, Andrew T.; Hayward, Caroline; Heckbert, Susan R.; Heng, Chew-Kiat; Hengstenberg, Christian; Hewitt, Alex W.; Hishigaki, Haretsugu; Hoyng, Carel B.; Huang, Paul L.; Huang, Wei; Hunt, Steven C.; Hveem, Kristian; Hyppönen, Elina; Iacono, William G.; Ichihara, Sahoko; Ikram, M. Arfan; Isasi, Carmen R.; Jackson, Rebecca D.; Jarvelin, Marjo-Riitta; Jin, Zi-Bing; Jöckel, Karl-Heinz; Joshi, Peter K.; Jousilahti, Pekka; Jukema, J. Wouter; Kähönen, Mika; Kamatani, Yoichiro; Kang, Kui Dong; Kaprio, Jaakko; Kardia, Sharon L. R.; Karpe, Fredrik; Kato, Norihiro; Kee, Frank; Kessler, Thorsten; Khera, Amit V.; Khor, Chiea Chuen; Kiemeney, Lambertus A. L. M.; Kim, Bong-Jo; Kim, Eung Kweon; Kim, Hyung-Lae; Kirchhof, Paulus; Kivimaki, Mika; Koh, Woon-Puay; Koistinen, Heikki A.; Kolovou, Genovefa D.; Kooner, Jaspal S.; Kooperberg, Charles; Köttgen, Anna; Kovacs, Peter; Kraaijeveld, Adriaan; Kraft, Peter; Krauss, Ronald M.; Kumari, Meena; Kutalik, Zoltan; Laakso, Markku; Lange, Leslie A.; Langenberg, Claudia; Launer, Lenore J.; Le Marchand, Loic; Lee, Hyejin; Lee, Nanette R.; Lehtimäki, Terho; Li, Huaixing; Li, Liming; Lieb, Wolfgang; Lin, Xu; Lind, Lars; Linneberg, Allan; Liu, Ching-Ti; Liu, Jianjun; Loeffler, Markus; London, Barry; Lubitz, Steven A.; Lye, Stephen J.; Mackey, David A.; Mägi, Reedik; Magnusson, Patrik K. E.; Marcus, Gregory M.; Vidal, Pedro Marques; Martin, Nicholas G.; März, Winfried; Matsuda, Fumihiko; McGarrah, Robert W.; McGue, Matt; McKnight, Amy Jayne; Medland, Sarah E.; Mellström, Dan; Metspalu, Andres; Mitchell, Braxton D.; Mitchell, Paul; Mook-Kanamori, Dennis O.; Morris, Andrew D.; Mucci, Lorelei A.; Munroe, Patricia B.; Nalls, Mike A.; Nazarian, Saman; Nelson, Amanda E.; Neville, Matt J.; Newton-Cheh, Christopher; Nielsen, Christopher Sivert; Nöthen, Markus M.; Ohlsson, Claes; Oldehinkel, Albertine J.; Orozco, Lorena; Pahkala, Katja; Pajukanta, Päivi; Palmer, Colin N. A.; Parra, Esteban J.; Pattaro, Cristian; Pedersen, Oluf; Pennell, Craig E.; Penninx, Brenda W. J. H.; Perusse, Louis; Peters, Annette; Peyser, Patricia A.; Porteous, David J.; Posthuma, Danielle; Power, Chris; Pramstaller, Peter P.; Province, Michael A.; Qi, Qibin; Qu, Jia; Rader, Daniel J.; Raitakari, Olli T.; Ralhan, Sarju; Rallidis, Loukianos S.; Rao, Dabeeru C.; Redline, Susan; Reilly, Dermot F.; Reiner, Alexander P.; Rhee, Sang Youl; Ridker, Paul M.; Rienstra, Michiel; Ripatti, Samuli; Ritchie, Marylyn D.; Roden, Dan M.; Rosendaal, Frits Richard; Rotter, Jerome I.; Rudan, Igor; Rutters, Femke; Sabanayagam, Charumathi; Saleheen, Danish; Salomaa, Veikko; Samani, Nilesh J.; Sanghera, Dharambir K.; Sattar, Naveed; Schmidt, Börge; Schmidt, Helena; Schmidt, Reinhold; Schulze, Matthias B.; Schunkert, Heribert; Scott, Laura J.; Scott, Rodney J.; Sever, Peter; Shiroma, Eric J.; Shoemaker, M. Benjamin; Shu, Xiao-Ou; Simonsick, Eleanor M.; Sims, Mario; Singh, Jai Rup; Singleton, Andrew B.; Sinner, Moritz F.; Smith, J. Gustav; Snieder, Harold; Spector, Tim D.; Stampfer, Meir J.; Stark, Klaus J.; Strachan, David P.; ‘t Hart, Leen M.; Tabara, Yasuharu; Tang, Hua; Tardif, Jean-Claude; Thanaraj, Thangavel A.; Timpson, Nicholas J.; Tönjes, Anke; Tremblay, Angelo; Tuomi, Tiinamaija; Tuomilehto, Jaakko; Tusié-Luna, Maria-Teresa; Uitterlinden, Andre G.; van Dam, Rob M.; van der Harst, Pim; Van der Velde, Nathalie; van Duijn, Cornelia M.; van Schoor, Natasja M.; Vitart, Veronique; Völker, Uwe; Vollenweider, Peter; Völzke, Henry; Wacher-Rodarte, Niels H.; Walker, Mark; Wang, Ya Xing; Wareham, Nicholas J.; Watanabe, Richard M.; Watkins, Hugh; Weir, David R.; Werge, Thomas M.; Widen, Elisabeth; Wilkens, Lynne R.; Willemsen, Gonneke; Willett, Walter C.; Wilson, James F.; Wong, Tien-Yin; Woo, Jeong-Taek; Wright, Alan F.; Wu, Jer-Yuarn; Xu, Huichun; Yajnik, Chittaranjan S.; Yokota, Mitsuhiro; Yuan, Jian-Min; Zeggini, Eleftheria; Zemel, Babette S.; Zheng, Wei; Zhu, Xiaofeng; Zmuda, Joseph M.; Zonderman, Alan B.; Zwart, John Anker Henrik; Partida, Gabriel Cuellar; Sun, Yan; Croteau-Chonka, Damien; Vonk, Judith M.; Chanock, Stephen; Le Marchand, Loic; Chasman, Daniel I.; Cho, Yoon Shin; Heid, Iris M.; McCarthy, Mark I.; Ng, Maggie C. Y.; O’Donnell, Christopher J.; Rivadeneira, Fernando; Thorsteinsdottir, Unnur; Sun, Yan V.; Tai, E. Shyong; Boehnke, Michael; Deloukas, Panos; Justice, Anne E.; Lindgren, Cecilia M.; Loos, Ruth J. F.; Mohlke, Karen L.; North, Kari E.; Stefansson, Kari; Walters, Robin G.; Winkler, Thomas W.; Young, Kristin L.; Loh, Po-Ru; Yang, Jian; Esko, Tõnu; Assimes, Themistocles L.; Auton, Adam; Abecasis, Goncalo R.; Willer, Cristen J.; Locke, Adam E.; Berndt, Sonja I.; Lettre, Guillaume; Frayling, Timothy M.; Okada, Yukinori; Wood, Andrew R.; Visscher, Peter M.; Hirschhorn, Joel N. (Nature;Volume 610, Issue 7933, Peer reviewed; Journal article, 2022-10-12)
   Common single-nucleotide polymorphisms (SNPs) are predicted to collectively explain 40–50% of phenotypic variation in human height, but identifying the specific variants and associated regions requires huge sample sizes1. ...
  • Speaking Swedish While Black in Norway 

   Tolgensbakk, Ida (Journal of Critical Mixed Race Studies;Volume 1, Issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Swedes are almost unambiguously considered White in Norway and, therefore, labeled as non-strangers and non-marked. One of the most striking aspects of studying young Swedish labor migrants to the Norwegian capital is their ...
  • Stress, press og psykiske plager blant unge – hva sier NOVA-forskningen? 

   Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (Kort oppsummert;4, Working paper, 2018)
   Norsk ungdom har det stort sett bra. De siste tiårene har imidlertid stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Økningen har vært størst blant jenter, men også gutter rapporterer nå i økende grad om slike plager. ...
  • Ungdom i endring 

   Eriksen, Ingunn Marie (Kort oppsummert;3: 2021, Working paper, 2021)
   Ungdom i endring er et forskningsprogram ved NOVA-OsloMet der vi følger de samme ungdommene gjennom ungdomstida. Det unike kvalitative longitudinelle forskningsdesignet gir oss mulighet til å undersøke hvordan ulikhet ...