Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBland, Janice
dc.contributor.authorSexton, Maya
dc.date.accessioned2023-10-17T08:39:27Z
dc.date.available2023-10-17T08:39:27Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096895
dc.description.abstractThe goal of this thesis was to investigate the attitudes, perspectives and uses of songs among teachers of English for very young learners in Norway. The study employed a qualitative research design using semi-structured interviews among six teachers. The background section provides an overview of relevant previous research and theory on developmental psychology related to language learning, the language acquisition process, as well as the optimal use of songs in the English classroom. The teachers in this study all had very favorable attitudes towards integrating songs in their teaching practices, and five of the six teachers reported using songs regularly. This positive attitude towards utilizing songs stemmed from an alignment with modern teaching principles and the latest curriculum (LK20) in Norway. The teachers emphasized particularly their view of songs as effective tools in relation to improving pronunciation, listening skills, vocabulary, grammar acquisition, as well as motivation and engagement. The main findings include ways teachers choose songs, the use of songs both as a way to engage and as a part of a three-stage learning approach during lessons, how teachers meet challenges related to using songs and accommodate for different needs among students. The teachers use and positive experience of song as a teaching tool largely aligned with exiting theory and research in the field. Hensikten med denne masteroppgaven er å utforske bruk av sang som pedagogisk verktøy i engelskundervisning på småskoletrinnet i Norge. Herunder vil synspunkter og erfaringer med sang og musikk i undervisningsøyemed behandles. Prosjektet er utført ved hjelp av kvalitativt forskningsdesign der jeg har benyttet semistrukturerte intervjuer med seks lærere. Litteraturdelen i denne oppgaven gir en oversikt over relevant forskning på barns utviklingspsykologi knyttet til språklæring og språktilegnelsesprosessen. I denne delen presenteres også relevant teori om hvordan sang kan brukes på best mulig måte i engelskundervisning. I oppgavens hoveddel presenterer jeg mine funn, og drøfter dem opp mot relevant teori. Mine funn viser at informantene hadde positive holdninger til bruk av sang i sin undervisningspraksis, og blant de seks lærerne brukte fem av dem sang og musikk regelmessig. Denne positive holdningen til bruken av sang var knyttet til overenstemmelsen med moderne pedagogiske prinsipper og den nye læreplanen i Norge (LK20). I intervjuer la lærerne vekt på sang som et effektivt verktøy for økt læring, spesielt for forbedring av uttale, lytteferdigheter, vokabular, grammatikktilegnelse, samt økt motivasjon og engasjement. Informantenes bruk og positive opplevelse av sang som undervisningsverktøy samsvarte i stor grad med tilgjengelig teori og forskning på feltet.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleSongs in English Teaching for Very Young Non-Native English Speakers: Perspectives and Implementation Among Norwegian Teachersen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel