Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStrandbu, Åse
dc.contributor.authorSolstad, Gerd Marie
dc.contributor.authorStefansen, Kari
dc.contributor.authorFrøyland, Lars Roar
dc.date.accessioned2023-09-26T06:03:03Z
dc.date.available2023-09-26T06:03:03Z
dc.date.created2023-06-27T10:17:19Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). 2023, 4 (1), .en_US
dc.identifier.issn2535-8162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3091891
dc.description.abstractDenne artikkelen undersøker forekomsten av ulike typer krenkelser i ungdomsidretten, noe det er forsket lite på. Vi analyserer data fra undersøkelsen Ung i Oslo 2021 (svarprosent = 53%, 13–19 år). Deltakere som var aktive i idrett på undersøkelsestidspunktet (n = 2 283) ble spurt om de var blitt truet, mobbet eller utestengt samt utsatt for seksuell trakassering og overgrep i idretten i løpet av det siste året. Vi undersøker 1) hvor utsatt ungdom er for slike krenkelser i idretten, 2) forskjeller i utsatthet etter kjønn, sosioøkonomisk status og innvandrerbakgrunn, individuell idrett versus lagidrett og treningsmengde og 3) hvem som utøver krenkelsene. Analysene viser at i overkant av ti prosent hadde fått negative, upassende eller sårende seksuelle kommentarer. Like mange var blitt truet, mobbet eller frosset ut. Fire prosent var blitt befølt på en seksuell måte mot sin vilje, mens tre prosent av de som gikk i videregående skole (spørsmålet ble bare stilt til denne gruppen) oppga «en annen form for seksuelt overgrep». Samlet viser analysene at ungdomsidretten – i tillegg til å være et sted der mange trives – også er en arena der en ikke ubetydelig andel ungdommer utsettes for krenkelser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleSeksuell trakassering og andre krenkelser i ungdomsidretten: Forekomst og mønstre i utsattheten_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.18261/ntu.4.1.2
dc.identifier.cristin2158372
dc.source.journalNordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU)en_US
dc.source.volume4en_US
dc.source.issue1en_US
dc.source.pagenumber17en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal